Uudised – oktoober 2017

Bariaatriline operatsioon on tõhus meetod kehakaalu ja metaboolsete häirete korrigeerimiseks rasvunutel

Kirjanduses on vähe andmeid bariaatriliste operatsioonide kaugtulemuste kohta. USA Utah’ ülikooli uurijad jälgisid 12 aasta vältel 1156 rasvunud haiget vanuses 18–27 eluaastat. Neist 418 haigel tehti gastrojejunostoomia Roux’ järgi, 417 haiget raviti konservatiivsete meetoditega. Vaatlusaluseid jälgiti 2,6 ja 12 aasta järel, hinnates kehakaalu langust, glükoosi- ja lipiidide taset veres ning arteriaalse vererõhu muutusi.

Opereeritute grupis registreeriti 2. operatsioonijärgsel aastal kehakaalu langus keskmiselt 35% võrra, järgnevatel aastatel kehakaal mõnevõrra tõusis, 12. aastaks registreeriti selles grupis kehakaalu langus 27% võrra võrreldes operatsioonieelse tasemega. Konservatiivselt ravitute grupis kehakaalumuutusi aastate lõikes ei ilmnenud. Diabeet oli 12 aasta järel taandunud 52%-l kirurgiliselt ravitud haigetest, diabeedi uute juhtude esinemine oli kirurgiliselt ravitute grupis 92% võrra harvem kui konservatiivselt ravitute grupis. Üldse oli diabeedidiagnoosiga patsiente 12. jälgimisaastal 3% kirurgiliselt ravitute ja 26% konservatiivselt ravitute grupis. Samuti soodustas kirurgiline ravi arteriaalse hüpertensiooni  ning düslipideemia taandumist ning vähendas nende seisundite kujunemise riski.

Uuringu andmeil on bariaatrilise operatsiooni järgselt kehakaalu langus ning rasvumisega seotud metaboolsete häirete taandumine ning nende tekkimise riski vähenemine püsiv ka pikema aja vältel.

Refereeritud

Adams TD, Davidson LE, Litwin SE, et al. Weight and metabolic outcomes 12 years after gastric bypass. N Engl J Med 2017;377:1143–55.