Uudised – jaanuar 2023

Bariaatriline operatsioon pikendab rasvunud patsientide elulemust

USA Utah’ ülikoolis valminud uuringus analüüsiti rasvunud patsientide elulemust bariaatrilise operatsiooni järel võrreldes mitteopereeritud rasvunud patsientidega. Vaatluse all oli 21 834 erinevas vanuses rasvunud patsienti, keda aastatel 1982–2018 oli opereeritud ühel neljast sagedamini tehtavast bariaatrilise operatsiooni meetodist. Võrdlusrühma moodustas sama arv mitteopereeritud, vanuse, soo ning kehamassiindeksi indeksi (üle 33 kg/m2) poolest sarnast patsienti. Jälgimisperioodi pikkus oli kuni 40 aastat.

Võrreldes mitteopereeritud patsientidega oli opereeritud patsientide rühmas üldsuremuse näitaja 16% võrra väiksem. Opereeritud patsientide rühmas oli võrreldes mitteopereeritutega oluliselt väiksem suremus kardiovaskulaarsetesse haigustesse – 29%, vähki – 43% ja diabeeti – 72% võrra. Loetletud haigusseisundid on sagedasemad rasvumisega seotud tüsistused. Ootamatu leiuna ilmnes opereeritud 18–34aastaste patsientide rühmas 83% võrra suurem suremus maksatsirroosi tõttu võrreldes mitteopereeritutega. Sama vanuserühma opereeritud patsientide hulgas esines mitteopereeritutega võrreldes 2,4 korda sagedamini suitsiide.

Autorite hinnangul ilmneb uuringust bariaatriliste operatsioonide positiivne mõju rasvunud patsientide elulemuse pikendamisele ning suremuse vähendamisele kardiovaskulaarsetesse tüsistustesse, vähki ning diabeeti. Enam tuleb tähelepanu pöörata nooremaealiste patsientide bariaatrilise operatsiooni eelsele ettevalmistusele ja operatsioonjärgsele jälgimisele. Autorid rõhutavad edasiste uuringute vajadust leidmaks rasvumise raviks efektiivseid mittekirurgilisi meetodeid.

Refereeritud

Adams TD, Meeks H, Fraser A, et al. Long-term all-cause and cause-specific mortality for four bariatric surgery procedures. Obesity 2023;31:574–85.