Uudised – oktoober 2020

Bariaatriline operatsioon võib pikendada rasvunud isikute elumust

Rasvumine on suur terviserisk. Bariaatrilise operatsiooni järgselt paranevad paljudel patsientidel mitmed olulised tervisenäitajad.

Rootsi uurijad analüüsisid rasvunud isikute elumust bariaatrilise operatsiooni järgselt võrreldes konservatiivsete meetoditega ravitud isikutega. Uurimisalustest 2007 isikul oli tehtud bariaatriline operatsioon, kontrollgrupi 2040 vaatlusalusest olid 1135 rasvunud ja said konservatiivset ravi, 905 olid normkaalulised. Jälgimisperiood oli 24 aastat. Opereeritud haigete elumus oli keskmiselt 3 aastat pikem kui konservatiivselt ravitud rasvunute elumus, kuid keskmiselt 5,5 aastat lühem kui normkaalulistel vaatlusalustel.

Kuigi bariaatriline operatsioon võib pikendada rasvunud isikute elumust, jääb see siiski lühemaks võrreldes normkaaluliste isikutega. Autorite hinnangul võivad selle põhjuseks olla juba operatsioonieelselt välja kujunenud metaboolsed häired ja organikahjustused. Peale selle on uuringutega näidatud, et bariaatrilise operatsiooni järgselt on patsientidel suurem alkoholismi-, suitsiidi- ja traumarisk, mis võib nende elumust mõjutada.

Refereeritud

Carlsson LMS, Shjöholm K, Jacobson P et al. Life expectancy after bariatric surgery in the swedish obese subjects study. N Engl J Med 2020;383:1535–43.