Uudised – juuni 2017

Bariaatrilise kirurgilise ravi tõhusus südamepuudulikkuse ennetamisel rasvunud patsientidel

Hinnanguliselt on tänapäeval maailmas ligi poolteist miljardit rasvunud või ülekaalulist inimest ja nende arv kasvab pidevalt. Rasvumine on tõsine südamepuudulikkuse kujunemise riskitegur. Rasvunud haigete käsitlemisel on peale kalorivaese dieedi ning elustiili muutuste rakendamise kasutusel ka bariaatrilise kirurgilise ravi meetodid.

Uppsala Ülikooli uurijate korraldatud uuringus võrreldi kirurgilise ja konservatiivse rasvumisravi meetodi mõju rasvunud haigete südamepuudulikkuse ennetamisele. Kasutati Rootsi riiklike andmebaaside andmeid aastatest 2006–2013. Hinnati üle 18aastaste ja üle 30 kg/m2 kehamassiindeksiga ning eelneva südamepuudulikkuseta isikute ravitulemusi. Kogu uuritute kohordist 25 804 isikut raviti kirurgiliselt, 13 701 haigel rakendati konservatiivse ravi meetodeid. Aasta möödudes ravi algusest oli kirurgiliselt ravitud haigetel kehakaal alanenud 18,8 kg võrra enam ja 2 aasta möödudes 22,6 kg võrra enam kui konservatiivsete meetoditega ravituil. Keskmiselt 4,1 aasta möödudes ravi algusest oli kirurgiliselt ravitud haigetel südamepuudulikkuse kujunemise risk 50% väiksem kui konservatiivselt ravitud haigetel. Mõlema ravitute rühma andmetel vähendas kehakaalu vähendamine iga 10 kg võrra südamepuudulikkuse kujunemise riski 30% võrra. Kehakaalu alandamine parandas eelkõige südame rütmihäirete, diabeedi ja hüpertensiooni ravi tulemusi.

Autorid järeldasid, et kirurgiline ravi võimaldab tõhusalt ennetada rasvumisega seotud kardiovaskulaarseid tüsistusi.

 

Refereeritud

Sundström J, Bruze G, Ottosson J, Marcus C, Näslund I, Neovius M. Weight loss and heart failure: a nationwide study of gastric bypass surgery versus intensive lifestyle treatment. Circulation 2017;135:1577–85.