Uudised – jaanuar 2023

Bariaatrilise operatsiooni uriinipidamatuse nähte leevendav mõju püsib ka pikema aja vältel

Rasvumine on iseseisev uriinipidamatuse riskitegur. Bariaatrilise operatsiooni järel leevenduvad ka uriinipidamatuse (UP) nähud nii meestel kui ka naistel, kuid on leitud, et operatsiooni positiivne mõju väheneb 1–2 aasta pärast ja operatsiooni pikemaajalise mõju kohta uriinipidamatusele on vähe andmeid.

USA 10 meditsiinikeskuse koostöös valminud uuringus analüüsiti kahe sagedamini tehtava bariaatrilise operatsiooni (toidu maost mööda juhtiva operatsiooni ja mao pikisuunalise resektsiooni – sleeve operatsiooni) mõju UP nähtude leevendamisele. Vaatluse all oli 986 naist (keskmine vanus 46 a, keskmine operatsioonieelne kehamassiindeks (KMI) 46 kg/m2, 52% kirjeldasid endal UP episoode vähemalt kord nädalas) ja 241 meest (keskmine vanus 50 a, keskmine KMI 48 kg/m2, preoperativseid UP episoode kirjeldasid neist 25%). Andmeid UP nähtude esinemisest operatsioonijärgselt koguti igal aastal seitsme aasta vältel.

Operatsiooni järel vähenes UP episoodide levimus oluliselt nii meeste kui ka naiste hulgas. Kolmandal operatsioonijärgsel aastal esines UP episoode vaid 24%-l naistest (preoperatiivselt 52%-l), seitsmendaks operatsioonijärgseks aastaks oli UP levimus mõnevõrra suurem (30%), kuid siiski väiksem kui preoperatiivselt. Meeste hulgas oli vastav näitaja kolmandal operatsioonijärgsel aastal 10% ja seitsmendal aastal 15% (operatsioonieelselt 25%). Operatsiooni järel oli vaatlusaluste KMI operatsioonieelsega võrreldes vähenenud ühtmoodi nii meestel kui ka naistel – kolmandaks aastaks keskmiselt 32% ja seitsmendaks aastaks 28% võrra.

Refereeritud

King WC, Hinerman AS, Subak LL. Seven-year durability of improvements in urinary incontinence after roux-en-y gastric bypass and sleeve gastrectomy. JAMA Netw Open  2022;5:e2246057.