Uudised – mai 2016

Beetablokaatorid ja antiarütmikumid südameoperatsiooniga seotud kodade virvendusarütmia järel – kumba eelistada?

Südameoperatsiooni järel tekkinud kodade virvendusarütmia (atrial fibrillation ehk AF) on sage nähtus, mis on seotud suurema suremuse, rohkemate tüsistuste ja sagedamate hospitaliseerimistega. Parim esialgne ravi AF-i puhul on aga vastuoluline. Antiarütmikumid tagavad kiire siinusrütmi taastumise ja vähendavad seeläbi trombembooliliste tüsistuste riski, vähendavad antikoagulatsiooni  vajadust ja taastavad südame funktsionaalse võimekuse kiiremini. Beetablokaatorite puhul aga välditakse antiarütmikumide kõrvaltoimeid ja kardioversiooniga seotud tüsistusi.

Uuringusse kaasati täiskasvanud hemodünaamiliselt stabiilsed patsiendid, kellel AF tekkis esmakordselt pärast südameoperatsiooni (koronaarhaiguse ja klappide haiguste puhul tehtavad operatsioonid). Patsiendid randomiseeriti kahte gruppi: esimene grupp sai beetablokaatoreid, teine amiodarooni. 60 päeva jooksul hinnati hospitaliseerimise kestust, tõsiseid haigestumisi ja surmajuhte ning siinusrütmi püsimist.

Operatsioonijärgne AF esines 695 patsiendil, kellest 523 osalesid uuringus. Keskmine haiglaravi kestus oli mõlemas grupis sarnane: beetablokaatorit saanute grupis oli mediaan 5,1 päeva ja amiodarooni grupis 5,0 päeva (p = 0,76). Grupid olid sarnased ka surmajuhtude (p = 0,64) ja muude tõsiste tervisesündmuste poolest (24,8 juhtu 100 patsiendi kohta kuus beetablokaatori gupis ja 26,4 juhtu 100 patsiendi kohta kuus amiodarooni grupis, p = 0,61). Mõlemast grupist muutis umbes 25% patsientidest määratud ravi (beetablokaatori grupis oli põhiliseks põhjuseks ravimi ebaefektiivsus ja amiodarooni grupis ravimi kõrvaltoimed). 60 päeva pärast oli 93,8%-l beetablokaatori grupist ja 97,9%-l amiodarooni grupist siinusrütm, mis oli kestnud vähemalt 30 päeva (p = 0,02) ja vastavalt 84,2%-l ja 86,9%-l ei olnud AF-i tekkinud pärast haiglast välja saamist (p = 0,41).

Lähtuvalt antud uuringust on operatsioonijärgse kodade virvenduse puhul beetablokaatorite ja amiodarooni kasutamine raviskeemis seotud ühesuguse hospitaliseerimisaja, tüsistuste hulga ja siinusrütmi püsimise kestusega.

 

Refereeritud

Gillinov AM, Bagiella E, Moskowitz AJ, et al. Rate control versus rhythm control for atrial fibrillation after cardiac surgery. N Engl J Med 2016. [Epub ahead of print]