Uudised – detsember 2020

Bifidobacterium longum probiootikumina on tõhus rasvumise korral

Paljude uuringutega on tõestatud, et inimese soole mikrobioom osaleb peremeesorganismi metabolismi, energia produktsioon ja selle kulutamise regulatsioonis. Viimasel ajal on uuringute fookuses rasvumise ja sellega seotud tervisehäirete mõjutamise võimalused soole mikrobioomi koosseisu mõjutamise kaudu.

Iirimaa Corki ülikooli teadlased uurisid inimese soolest isoleeritud anaeroobi Bifidobacterium longum APC 1472 mõju glükoosi ainevahetusele ja söögiisu regulatsioonile rasvunutel nii loomkatsetes kui ka kliinilises uuringus inimestel.

Loomkatsetes hoiti 40 hiirt rasvarohkel dieedil ning neile manustati joogiveega 16 nädala vältel igal päeval kindlas koguses Bifidobacterium longum APC 1472. Eksperimendi käigus langes vaatamata rasvarohkele dieedile hiirte kehakaal ja vähenesid nende rasvadepood, suurenes glükoosi tolerants.

Kliinilises uuringus randomiseeriti ülekaalulised terved vaatlusalused ravigruppi (74 vaatlusalust) ja platseebogruppi (50 vaatlusalust). Ravigrupi isikutele manustati 12 nädala jooksul Bifidobacterium longum APC 1472 koguses 10 astmes 10 CFU (kolooniat formeerivat ühikut). Ravitute kehakaal uuringu kestel ei muutunud, vereanalüüsides ilmnes kõigil mõõdukas tühja kõhu glükoosisisalduse langus ning vähenes kortisoolisisaldus ja suurenes greliinisisaldus.

Uuringutest ilmneb, et Bifidobacteriom longum APC 1472 moduleerib glükoosi homöostaasi ja mõjutab greliinergilist süsteemi (vähendab söögiisu) ning võiks probiootikumina olla efektiivne rasvumise, prediabeedi ning 2. tüübi diabeedi käsitlemisel.

Refereeritud

Schellekens H, Torres-Fuentes C, van de Wouw M et al. Bifidobacterium longum counters the effects of obesity: Partial successful translation from rodent to human. EBioMedicine 2020, https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.103176