Uudised – jaanuar 2021

Bioloogilised põletikuravimid on efektiivsed kriitilises seisundis COVID-19-haigete ravis

COVID-19 raskete vormide korral vallandub organismis hüperinflammatoorne reaktsioon (tsütokiinide torm), mis süvendab organikahjustusi ja viib sageli letaalse lõppeni. Raskes seisundis COVID-19-patsientide ravis rakendatakse kortikosteroide, kuid ravitulemused on üldiselt mõõdukad.

Euroopa Liidu, Austraalia ja Uus-Meremaa ning Kanada teadlaste ühisprojekti REMAP-CAP raames uuritakse interleukiin-6 retseptori antagonistide toimet kriitilises seisundis COVID-19-haigete haiguse kulule. Teadaolevalt vabaneb põletiku korral interleukiin-6 (IL-6), mis stimuleerib organismis põletikureaktsiooni, ja IL-6 retseptorite blokeerimine võiks organismi ülemäärast põletikulist vastust pidurdada ja ravitulemused võiksid paraneda. Uuriti reumatoidartriidi raviks kasutatavate bioloogiliste ravimite, monoklonaalsete antikehade totsilisumaabi (doosis 8 mg/kg) ja sarilumaabi (400 mg) toimet kriitilises seisundis hospitaliseeritud COVID-19-patsientidele 21 päeva jooksul. Uuringu esialgsed tulemused avaldati 2021. a jaanuari algul.

Totsilisumaabiga ravitute gruppi kuulus 353 patsienti, sarilumaabigruppi 48 patsienti. Kontrollgrupi moodustasid 402 patsienti, kellele ordineeriti kortikosteroide. Ravitulemustena hinnati 21 ravipäeva vältel päevade arvu, mil patsiendid ei vajanud organ-toetavat ravi, ning haiguse lõpet.

Ilmnes, et bioloogilised põletikuravimid leevendasid oluliselt COVID-19 kulgu ja vähendasid letaalsust. Patsientide kontrollgrupis vajasid kõik patsiendid organ-toetavat ravi, totsilisumaabigrupi patsientidel oli keskmiselt 10 ja sarilumaabigrupis keskmiselt 11 päeva, mil polnud vaja lisaks rakendada organ-toetavat ravi. Kontrollgrupis oli letaalsus 38,5%, totsilisumaabigrupis 28% ja sarilumaabigrupis 22,2%.

Esialgsed tulemused kinnitavad, et IL-6 retseptori antagonistide gruppi kuuluvatel ravimitel on COVID-19 kulgu leevendav toime.

Refereeritud

The REMAP-CAP investigators. Interleukin-6 receptor antagonists in critically Ill patients with Covid-19 – preliminary report. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.07.21249390v1