Uudised – jaanuar 2024

Bipolaarse häirega isikutel on üldrahvastiku näitajatega võrreldes sagedamini suurem kehamassiindeks ja ülekaal

On andmeid, et bipolaarse häirega isikud on sagedasti rasvunud või ülekaalus. Rootsi Göteborgi ülikoolis tehtud uuringus võrreldi rasvumise ja ülekaalulisuse esinemist bipolaarse häirega isikutel üldrahvastiku vastavate näitajatega.

Uuritavate rühma moodustas 22 127 bipolaarse häirega isikut (keskmine vanus 48 aastat, 63% olid naised) ja 71 984 kontrollrühma isikut (keskmine vanus 52 aastat, 51% olid naised), kel polnud vaimseid häireid. Bipolaarse häirega isikutel, sagedamini naistel, oli suurem kehamassiindeks (KMI). Nii oli KMI 85. protsentiilis bipolaarse häirega naiste KMI 4,8 ühiku võrra ja selle häirega meeste KMI 2,3 ühiku võrra suurem kui kontrollrühma isikutel. KMI suurenes aja jooksul mõlema rühma vaatlusalustel, kuid see oli enam väljendunud bipolaarse häirega isikutel. Bipolaarse häire rühmas olid rasvunud 33% naistest ja 29% meestest, kontrollrühmas oli vastav näitaja vastavalt 13% ja 15%.

Uuring kinnitab ülekaalulisuse ja rasvumise sagedamat esinemist bipolaarse häirega patsientidel, sellest tulenevalt on neil ka suurem kardiometaboolsete häirete risk. Peale selle on rasvumise korral pidurdunud ka antidepressantide, liitiumi ja valproaadi toime. Seega halvendab ülekaal ja rasvumine bipolaarse häirega patsientide üldist prognoosi ja alluvust ravimitele.

Refereeritud

Najar H, Joas E, Jonsson V, Palsson E, Landen M. Recent secular trends of body mass index in individuals with bipolar disorders and in the general population. Am J Psychiatry 2024;181:39–46.