Uudised – märts 2020

COVID-19 ehk koroonaviirushaigus-19 kannavad edasi ka need nakatunud, kel haigusnähud puuduvad või on vähe väljendunud

Islandil registreeriti esimene COVID-19 haigusjuht 28. veebruaril 2020. Alates 13. märtsist hakati COVID-19 suhtes testima kõiki soovijaid sõltumata sellest, kas neil olid haigusnähud või pidid nad viibima karantiinis (laustestimine).

Ajakiri BuzzFeed News avaldas 18. märtsil ülevaate COVID-19 testimiste ja haigestumuse seisust Islandil (1). Kokku oli 364 000 inimesega riigis alates veebruari lõpust tehtud 3787 testi ja avastatud 218 COVID-19 nakatumise juhtu. Haiglaravil oli olnud 12 haiget, üks neist oli surnud. Laustestimise käigus testiti 3 päeva jooksul 1800 isikut, neist 19-l (ca 1%) oli test viiruse suhtes positiivne. Sellest lähtuvalt hinnati, et viiruse SARS CoV2 – raskekujulise ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviirus-2 – levimus Islandi rahvastikus ei ole suur.

Island on maailma riikide võrdluses esikohal testitute arvu poolest miljoni inimese kohta: testitud on 10 405 isikut. Võrdluseks, Lõuna-Koreas on testitute arv 5203 ja Ühendkuningriigis 764 isikut miljoni inimese kohta.

Laustestimisega ilmnes, et pooltel isikutel, kel oli test koroonaviiruse suhtes positiivne, ei olnud haigestumise tunnuseid või olid need vähe väljendunud. Need isikud on aga enesele teadmata nakkuse levitajad.

Äsja ajakirja Science on-line-versioonis avaldatud Hiina uurijate andmeil levis COVID-19 epideemia ajal nakkus enne liikumiskeelu kehtestamist 79%-l juhtudest isikute kaudu, kel ei olnud haigestumine dokumenteeritud (seega need isikud ei teadnud, et on nakatunud SARS CoV-2-ga). Järeldused tuginesid matemaatilise mudeli alusel tehtud analüüsile, kus võeti aluseks haiguse leviku andmed 375 piirkonnast üle Hiina (2). Asjaolu, et COVID-19 levib suures ulatuses isikute kaudu, kes on nakatunud, kuid kel haigusnähud puuduvad või on vähe väljendunud, on praeguse pandeemia eripära ja algul lokaalse haiguspuhangu pandeemiaks kujunemise üheks põhjuseks.

Rahvastiku laustestimine COVID-19 leviku suhtes annab küll üldise ülevaate haiguse levimusest, aga haiguse leviku takistamise ainus võimalus kujunenud olukorras on inimestevaheliste füüsiliste kontaktide võimalikult ulatuslik piiramine.

Refereeritud

  1. Nardelli A, Ashton E. Everyone in Iceland can get tested for the coronavirus. Here’s how the results could help all of us. https://www.buzzfeed.com/albertonardelli/coronavirus-testing-iceland 18.03.2020.
  2. Li R, Pei S, Chen B, et al. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2). Science 2020, doi:10.1126/science.abb3221.