Uudised – september 2020

Covid-19 haripunktis kasvas Lombardia piirkonnas Itaalias märgatavalt haiglaväliste kardiaalsete äkksurmade arv

Esimese paigana Euroopas tegi pandeemiaks kujunenud viirusnakkus COVID-19 oma laastamistöö Itaalias Lombardia piirkonnas. Itaalia Pavia ülikooli uurijad võrdlesid äkksurmade registri andmeil haiglaväliste kardiaalsete äkksurmade arvu COVID-19 haigestumise haripunktil (21.02–20.04 2020) kardiaalsete äkksurmade arvuga samal perioodil 2019. aastal.

Covid-19 epideemia ajal registreeriti Lombardia piirkonna 4 provintsis kokku 490 haiglavälist kardiaalset äkksurmajuhtu 100 000 elaniku kohta, 2019. a samal perioodil oli vastav näitaja 317/100 000. Epideemia ajal registreeriti haiglaväliseid äkksurmasid 52% võrra enam.

Kardiaalsete haiglaväliste äkksurmade märgatava sagenemise põhjuseks eeldavad autorid ootamatu respiratoorse düstressi kujunemist SARS-CoV-2 viirusega nakatunutel, mis tabas eriti vanemaealisi. Samas registreeriti COVID-19 puhangu haripunktis ST-depressiooniga müokardi infarktiga haigete hospitaliseerimise vähenemine 40,2 % võrra. Võimalik, et osa neist suri haiglasse jõudmata. Selle põhjuseks peetakse meditsiinisüsteemi ülekoormust epideemia ajal ja sellest tingitult abi piiratud kättesaadavust ka kardiovaskulaarsete häiretega patsientidele. Seega võib uuringus ilmnenud haiglaväliste äkksurmade arvu märgataval kasvul pandeemia ajal olla mitmeid põhjusi.

Autorid peavad vajalikuks osutada, et esitatud uuringu andmeid tuleb tõsiselt arvestada tervishoiustrateegiate kujundamisel, eeldades COVID-19 teise laine tuleku võimalust.

Refereeritud

Baldi E, Sechi GM, Mare C et al. COVID-19 kills at home: the close relationship between the epidemic and the increase of out-of-hospital cardiac arrests. Europ Hearth J 2020;41:3045–54.