Uudised – juuli 2020

COVID-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra ajal vähenes enneaegsete sündide arv

COVID-19 leviku piiramiseks kehtestas enamik Euroopa maid eriolukorra, et vähendada inimeste liikumist ja inimestevahelisi lähikontakte.

Ajakirjas medRXiv avaldati hiljuti Taanis ja Iirimaal teineteisest sõltumatult tehtud uuringute andmed, kus ilmnes, et eriolukorra ajal vähenes mõlemas riigis enneaegsete sündide arv oluliselt.

Taanis tehtud uuringus võrreldi 12. märtsist kuni 14. aprillini 2020 kehtestatud eriolukorra ajal enneaegsete sündide arvu eelneval 5 aastal registreeritud enneaegsete sündide arvuga samal ajavahemikul. Ilmnes, et enne 28. rasedusnädalat sündinud laste arv oli eriolukorra ajal ligi 90% võrra väiksem kui eelnevatel aastatel samal ajavahemikul (1).

Iirimaal tehtud uuringus ilmnes, et 2001. a jaanuarist aprillini registreeriti enneaegseid elussünde 1000 elusalt sündinud lapse kohta 8,18; aastal 2020 eriolukorra ajal jaanuarist aprillini oli see näitaja vastavalt 2,17/1000. Eriolukorra ajal oli enneaegseid sünde 73% võrra vähem (2).

Enneaegsete sündide põhjused ei ole lõplikult teada. Hinnanguliselt ligi kahel kolmandikul enneaegsete sündide juhtudest ei ole võimalik tuvastada selget riskitegurit (1). Eriolukorra ajal täheldati ka gripi ja teiste viirusinfektsioonide leviku vähenemist, samuti vähenes õhusaaste ning muutus inimeste harjumuspärane igapäevane tegevus. Kirjeldatud uuringud näitasid, et teatud tingimustes väheneb enneaegsete sündide sagedus, ja järgnevad uuringud peaksid selgitama, millised neist võiksid olla enneaegsete sündide põhjuslikud tegurid ja kuidas neid muuta.

 

Refereeriud

  1. Hedermann G, Hedley PL, Baekvad-Hansen M, et al. Changes in premature birth rates during the Danish nationwide COVID-19 lockdown: a nationwide register-based prevalence proportion study. https://doi.org/10.1101/2020.05.22.20109793
  2. Philip RK, Purtill H, Reidy E, et al. Reduction in preterm births during the COVID-19 lockdown in Ireland: a natural experiment allowing analysis of data from the prior two decades. https://doi.org/10.1101/2020.06.03.20121442