Uudised – september 2020

COVID-19 leviku tõttu kehtestatud piirangute ajal vähenes enamikus riikides nii müokardi infarktiga kui ka isheemilise insuldiga haigete hospitaliseerimine

COVID-19 leviku piiramiseks kehtestatud eriolukord koos kaasnevate piirangutega mõjutas miljonite inimeste elu kogu maailmas. Oluliselt muutus ka meditsiiniteenuste kättesaadavus. Paljudes uuringutes on analüüsitud, kuidas on eriolukord erinevates riikides mõjutanud erakorralist abi vajavate haigete ravi korraldust.

Prantsusmaa müokardi infarkti registri andmeil analüüsiti müokardi infarktiga haigete hospitaliseerimist 48 tunni jooksul pärast haigestumist 21 keskuses 4 nädala jooksul enne ja 4 nädala jooksul pärast piirangute kehtestamist (1). Andmete analüüsil ilmnes, et piirangute kehtestamise järgselt vähenes võrreldes piirangute-eelse perioodiga müokardi infarktiga haigete hospitaliseerimine 30% võrra (686 haiget enne ja 481 pärast). Sealjuures vähenes ST elevatsiooniga infarktihaigete hospitaliseerimine 24% võrra (enne 331, pärast 252 haiget) ning ST elevatsioonita infarktihaigete hospitaliseerimine 35% võrra (enne 355, pärast 229 haiget).

Brasiilia Joinville’i piirkonnas vähenes riigi insuldiregistri andmeil piirangute perioodil 1 kuu jooksul, võrreldes 2019. a sama perioodiga, isheemilise insuldiga hospitaliseeritud haigete arv 36,4% võrra (12,9 haiget 100 000 elaniku kohta enne ja 8,3/100 000 pärast). Oluliselt ei vähenenud raske insuldiga (NIHSS skoor 9 ja enam) patsientide ning teostatud trombolüüside ja trombektoomiate arv, kuid vähenes transitoorse isheemia (TIA) ning kerge ja mõõduka raskusega insuldiga haigete arv (2). Kui 2019. a oli TIA-ga hospitaliseerituid 2,28/100 000, siis piirangute ajal 0,51/100 000.

Analoogset langust levinud trombogeensete haigustega – müokardi infarkt ja isheemiline insult – haigete hospitaliseerimises on täheldatud paljudes maades. Selle põhjused pole selged ja neid on ilmselt mitmeid. Kuigi on kindlaks tehtud, et COVID-19 infektsioon põhjustab hüübimishäireid ja trombivalmidust, ei ilmne selle puhangu ajal südameinfarkti ja isheemilisse insulti haigestumise tõusu. Samas halvendab infarkti- ja insuldihaigete, eriti nende kergemate vormide hospitaliseerimise vähenemine COVID-19 puhangu ajal nende haiguste sekundaarset preventsiooni ja üldisi ravitulemusi.

Refereeritud

  1. Mesnier J, Cottin Y, Coste P et al. Hospital admissions for acute myocardial infarction before and after lockdown according to regional prevalence of COVID-19 and patient profile in France: a registry study. Lancet Public Health 2020, DOI: https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30188-2
  2. Diegoli H, Magalhães PSC, Martins SCO et al. Decrease in hospital admissions for transient ischemic attack, mild, and moderate stroke during the COVID-19 era. Stroke 2020;51:2315–21.