Uudised – juuli 2022

COVID-19 mRNA vaktsiini neljanda annuse tõhusus viiruse omikronvariandi leviku korral

Kanadas tehtud uuringus analüüsiti Pfizeri ja Moderna vaktsiini neljanda annuse tõhusust COVID-19-sse sümptomitega haigestumise ning raske ja tüsistustega haiguskulu ärahoidmisel SARS-CoV-2 viiruse omikronvariandi ringluse perioodil.

Analüüsiti 61 344 Kanada hooldekodude elaniku andmeid ajavahemikust jaanuar kuni aprill 2022, mil Kanadas ringles peamiselt viiruse omikrontüvi. Uuritavate keskmine vanus oli 60 eluaastat ja viirusega nakatunuks loeti isikut, kel PCR-test oli positiivne, sõltumata haiguse kliinilisest pildist.

Võrreldes isikutega, kel oli vaktsiini kolmanda doosiga vaktsineerimisest möödas 85 päeva või enam, oli neljanda vaktsiiniannusega vaktsineeritutel 19% suurem kaitse nakatumise, 31% võrra suurem kaitse haiguse sümptomitega kulu ning 40% võrra suurem kaitse haiguse raske kulu vastu. Vaktsiini efektiivsus suurenes iga korduva vaktsiiniannuse süstimise järel. Võrreldes mittevaktsineeritud isikutega oli neljanda annusega vaktsineeritutel 49% võrra suurem kaitse nakatumise, 69% võrra suurem kaitse haiguse sümptomitega kulu ning 86% võrra suurem kaitse haiguse raske kulu vastu.

Uuring kinnitab mRNA neljanda vaktsiiniannuse tugevat kaitset haiguse raske kulu ärahoidmisel võrreldes mitte vaktsineeritud isikutega SARS-CoV-2 viiruse omikronvariandi leviku korral. Ebaselgeks jääb veel vaktsiini tõhususe kestus.

Refereeritud

Grewal R, Kitchen SA, Nguyen L et al. Effectiveness of a fourth dose of covid-19 mRNA vaccine against the omicron variant among long term care residents in Ontario, Canada: test negative design study. BMJ 2022;378:e071502.