Uudised – märts 2020

COVID-19: palaviku alandamiseks tuleks ordineerida paratsetamooli, mitte teisi põletikuvastaseid ravimeid

Briti meditsiiniajakiri British Medical Journal edastas Prantsusmaa tervishoiuministri Oliver Varan soovituse 14. märtsist manustada COVID-19 haigetele palaviku korral paratsetamooli, kuna mittesteroidsed põletikuvastaseid ravimid (NSAID), eelkõige ibuprofeen, võivad haiguse kulgu halvendada. See soovitus tugineb eelkõige COVID-19 haigeid ravinud arstide tähelepanekutele.

Ministri soovitus leidis laia kõlapinna, eelkõige sotsiaalmeedias. BMJ refereeris mitme Ühendkuningriigi teadlase arvamusi, mis toetasid ministri soovitust.

Euroopa ravimiamet EMA edastas sel puhul 18. märtsil avalduse, kus nenditi, et ei ole mingeid teaduslikke tõendusi sellest, et ibuprofeen või teised NSAID-id võiksid halvendada COVID-19 kulgu. Üldiselt on kõikide NSAID-tüüpi ravimite infovoldikutel hoiatus, et nende kasutamisel võivad varju jääda sümptomid, mis viitavad põletikuprotsessi süvenemisele. Hetkel olemasolevate tõenduspõhiste teadmiste alusel ei ole põhjust katkestada COVID-19 korral ravi ibuprofeeniga haigetele, kellele see on määratud kehtivate ravisoovituste alusel. EMA soovitab neil juhtudel kasutada NSAID-e minimaalselt efektiivses doosis võimalikult lühikest aega. Palavikku alandava ravmina tuleb eelistada partsetamooli.

EMA jälgib tähelepanelikult COVID-19-ga seonduvat ja on valmis aktiivselt toetama sellealaseid uuringuid.

Refereeritud

Day M. Covid-19: ibuprofen should not be used for managing symptoms, say doctors and scientists. BMJ 2020;368:m1086.

EMA give advice on the use of non-steroidal antiinflammatories for COVID-19. EMA/136850/2020, https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19