Uudised – august 2020

COVID-19 pandeemiast tingitud eriolukorra ajal vähenes ägeda koronaarsündroomiga hospitaliseeritud patsientide arv

Ühendkuningriigi Inglismaa piirkonna raviasutustes vähenes ägeda koronaarsündroomiga hospitaliseeritute arv ajavahemikul veebruar–märts 2020 eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 40% võrra. See oli ajavahemik, mil COVID-19 laialdase leviku tõttu kehtis eriolukord koos karmide piirangutega. Piirangute leevenedes kasvas koronaarsündroomiga haigete arv, kuid jäi 16% võrra väiksemaks eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Hospitaliseeritute vähenemine oli ühesugune nii Inglismaa eri paigus kui ka erinevates eagruppides, nii meeste kui ka naiste hulgas.

Ühtemoodi vähenes nii ST-elevatsiooniga kui ka ilma ST-elevatsioonita infarktihaigete ning ebastabiilse stenokardiaga hospitaliseeritud haigete arv. Tehti ka vähem kõiki koronaarringet taastavaid protseduure. Samas kasvas samal päeval tehtud revaskulariseerivate protseduuride arv ST-elevatsiooniga infarktihaigetele ning mõnevõrra lühenes infarktihaigete haiglas viibimise kestus.

Analoogseid tulemusi on avaldanud paljude maade uurijad Euroopast ja USA-st. Infarktihaigete hospitaliseerimise vähenemise põhjuseid võib olla mitmeid ja igal maal erinevaid. Samas on see alarmeeriv tendents, kuna revaskulariseerivate protseduuride hilinemine suurendab koronaarhaigete letaalsust ja suureneb komplikatsioonide risk.

Refereeritud

Mafham MM, Spata E, Goldacre R, et al. COVID-19 pandemic and admission rates for and management of acute coronary syndromes in England. Lancet 2020;396:381–9.