Uudised – oktoober 2021

Covid-19: Pfizer-BioNTechi vaktsiinikuuri saanutel kahaneb antikehade kontsentratsioon veres oluliselt järgneva 6 kuu jooksul, säilib aga vaktsiini kaitsev toime raskete nähtudega haigestumise vastu

Iisraeli Sheba meditsiinikeskuses mõõdeti kahe Pfizer BioNTechi vaktsiinsüstega immuniseeritud eelnevalt negatiivse PCR-testi tulemusega ligi 4000 töötaja antikehade kontsentratsiooni veres igal vaktsineerimisele järgnenud kuul (1). Kuuendal vaktsineerimisele järgnenud kuul oli vaatlusalustel IgG antikehade kontsentratsioon vähenenud esimese vaktsineerimisjärgse kuuga võrreldes 38% võrra ning neutraliseerivate antikehade kontsentratsioon 46% võrra. Võrreldes 18–45aastaste töötajatega oli 65aastastel ja vanematel töötajatel IgG antikehade hulk vähenenud 37% võrra enam ja neutraliseerivate antikehade hulk 46% võrra enam. Lisaks oli vanemaealistel meestel mõlemat tüüpi antikehade tiiter langenud enam kui samaealistel naistel. Antikehade hulga vähenemine oli enam väljendunud isikutel, kel kaasuvate meditsiiniliste probleemide tõttu võis eeldada nõrgenenud immuunsust (IgG kahanemine 65%, neutraliseerivate antikehade kahanemine 70%).

Uuringust ilmneb, et vaktsineerimisele järgneva 6 kuu jooksul väheneb vaktsineeritutel oluliselt antikehade kontsentratsioon veres ning see on enam väljendunud vanemaealistel ja eriti eakatel meestel ning nõrgenenud immuunsusega isikutel.

Kataris tehtud uuringus analüüsiti Pfizeri vaktsiini SARS-CoV-2 nakatumise eest kaitsva toime dünaamikat ajas (2). Kaitsva toime tipp oli vaktsineerimisele järgneva kuu lõpul. Alates 4. kuust hakkas kaitsev toime vähenema, kahanedes 7. kuuks 20%-ni. Kiiremini vähenes kaitsev toime sümptomiteta nakatumise vastu. Samas jäi uuringu andmeil 90% ulatuses püsima vaktsiini kaitsev toime hospitaliseerimist vajavate ja letaalse lõppega COVID-19 haigusjuhtude vastu.

Refereeritud

  1. Levin EG, Lustig Y, Cohen C et al. Waning Immune Humoral Response to BNT162b2 Covid-19 Vaccine over 6 Months. N Engl J Med 2021, doi: 10.1056/NEJMoa2114583
  2. Chemaitelly H, Tang P, Hasan MR et al. Waning of BNT162b2 Vaccine Protection against SARS-CoV-2 Infection in Qatar. N Engl J Med 2021, doi: 10.1056/NEJMoa2114114.