Uudised – september 2022

COVID-19 põdemise järel on eakatel suur Alzheimeri haiguse risk

Alzheimeri haiguse infektsioosse etioloogia hüpotees esitati juba mõned aastakümned tagasi, kuid andmed selle tõesuse kohta on praeguseni vastukäivad. Hiljutises USA Case Western Reserve’i ülikoolis valminud uuringus selgus, et Alzheimeri haiguse risk vanemaealistel pea kahekordistus aasta jooksul pärast COVID-19 põdemist.

USA anonüümse raviasutustesse pöördumise andmebaasi TriNeX Aanalytics Platforms alusel analüüsiti 6,2 miljoni üle 65aastase isiku meditsiinilisi andmeid, kel varem polnud Alzheimeri haigust diagnoositud. Neist 410 478 isikut olid põdenud COVID-19-nakkust ja 5 843 534 isikut polnud seda põdenud. Andmete analüüsil ilmnes, et risk aasta jooksul pärast COVID-19 põdemist haigestuda Alzheimeri haigusse oli põdenuil oluliselt suurem kui mittepõdenuil. Pärast andmete kalduvusskoori sobitamist ilmnes, et COVID-19 põdenutel on võrreldes seda haigust mitte põdenutega oluliselt suurem risk haigestuda Alzheimeri haigusesse (riskitiheduste suhe hazard ratio HR 1,69). Risk on suurem vanematel isikutel, suurim risk on 85aastastel ja vanematel (HR 1,89), suurem on risk ka naistel (HR 1,82).

Uuring näitab, et COVID-19 põdemise järgselt suureneb oluliselt risk haigestuda Alzheimeri haigusse, edasised uuringud peaksid täpsustama selle seose patogeneesi.

Refereeritud

Wang L, Davis PB, Volkow ND et al. Association of COVID-19 with new-onset alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis 2022;89:411–4.