Uudised – oktoober 2022

COVID-19 põdemise järgsed elukvaliteeti halvendavad vaevused võivad püsida ka aasta möödudes haigestumisest

Saksamaal Baden-Württembergi liidumaal korraldatud populatsioonipõhises vaatlusuuringus selgus, et 6,5%-l COVID-19 põdenutest püsivad elukvaliteeti halvendavad vaevused ka 6–12 kuu vältel.

Uuringus saadeti küsitlusleht 50 457-le ajavahemikul oktoober 2020 kuni aprill 2021 laboratoorselt kinnitatud COVID-19 põdenud isikule. Koguti andmeid haigussümptomite esinemise kohta ning nende mõju kohta üldisele tervislikule seisundile ja töövõimele 6–12 kuud pärast ägedat haigestumist. Vastuseid laekus 11 710 põdenult, keskmine vanus 44 eluaastat, 58% olid naised. Neist 77% põdesid haiguse kerget vormi, 19% vajasid ambulatoorset arstiabi ning 4% hospitaliseeriti.

Üldist tervislikku seisundit ning elukvaliteeti halvendavaid ja töövõimet vähendavaid vaevusi kirjeldas ligi 30% vastanutest. Sagedamini esinevad vaevused olid väsimus (37,2%), kognitiivsed häired (kontsentratsioonivõime langus, mälu halvenemine, püsiv peauimasus), mida kirjeldas 31,3%, ning „rindkere sümptomid“ (surve, põletus, valu rinnus kiirgumisega selga, kaela või õlga, düspnoe) – 30,2% vastanutest. Umbes viiendik vastanutest hindas end ärevaks, depressiivseks, kirjeldas unehäireid, peavalu ja tasakaaluhäireid. Mitmesugused muskuloskeletaalsed valusündroomid esinesid 16,8%-l. Lõhna- ja maitsetundlikkuse häireid kirjeldas 23,6% vastanutest. Üldiselt oli vaevusi enam ja sagedamini naistel ja haiguse ägedat perioodi raskemini põdenutel, kuid neid esines ka nooremaealistel ja haiguse kerget või asümptomaatilist vormi põdenutel.

Vastanutest esines COVID-19 põdemise järgseid vaevusi 28,5%-l. Arvestades vähest vastamisaktiivsust ning eeldades, et küsimustikule mittevastanud olid haigusest tervenenud, on autorite hinnangul COVID-19 järgsete 6–12 kuud püsivate haigussümptomite esinemissagedus nakatunute populatsioonis 6,5%.

Refereeritud

Peter RS, Nieters A, Kräusslich HG et al. Post-acute sequelae of covid-19 six to 12 months after infection: population based study. BMJ 2022;379:e071050.