Uudised – aprill 2020

COVID-19 ravijuhised

USA riiklik tervise instituut (NIH) on äsja välja andnud “elavad” COVID-19 ravijuhised. Juhised töötati välja erinevatest ekspertidest koosnevate töörühmade poolt, kes töötasid läbi kogu asjakohase ja usaldusväärse informatsiooni ja andsid kolme erineva tugevusega soovitusi, mis tuginevad nii juhuslikustatud kui mitte juhuslikustatud kliiniliste uuringute ja hästi disainitud vaatlusuuringute andmetele ning ekspertarvamustele.

 Juhiseid värskendatakse veebis jooksvalt, kui lisandub uut teadmist eelretsenseeritud publikatsioonidest või muudest usaldusväärsetest allikatest.

https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/