Uudised – märts 2021

COVID-19 tõttu kehtestatud piirangutega võivad populatsiooni tasemel kaasneda ka mittesoovitavad tagajärjed

 

USA 45 osariigis märtsist juunini 2020 kehtestatud liikumispiirangute ajal täheldati, et oluliselt vähenes elanikkonna füüsiline aktiivsus, levis istuv eluviis, hakati rohkem ja sagedamini sööma.

California ülikoolis korraldatud uuringus jälgiti 37 osariigis elava 269 vabatahtliku kehakaalumuutusi ajavahemikus veebruarist maini 2020, mil kehtisid liikumispiirangud. Vaatlusalused – 48% mehed, 77% valge nahavärviga, keskmine vanus 52 eluaastat – mõõtsid jälgimisperioodi vältel kokku 28 korral oma kehakaalu ja esitasid andmed oma tervisliku seisundi kohta.

Andmete analüüsil ilmnes, et iga kuuga suurenes vaatlusaluste kehakaal kuni 1 kg võrra sõltumata nende elukoha geograafilisest piirkonnast.

Üksikisiku seisukohalt ei ole selline kehakaalu tõus kliiniliselt oluline, ehkki piirangute pikemaajalisel kestmisel võib see muutuda probleemiks. Autorite hinnangul tuleb populatsiooni tasemelt hinnatuna ette näha meetmeid, et liikumispiirangute rakendamisel võimaldada inimestel säilitada füüsiline aktiivsus ja propageerida tervisliku toitumise põhimõtteid.

 

Refereeritud

Lin AL, Vittinghoff E, Olgin JE et al. Body weight changes during pandemic-related shelter-in-place in a longitudinal cohort study. JAMA Netw Open 2021;4:e212536.