Uudised – detsember 2023

COVID-19 vaktsiinidoosi kaitsev toime nõrgeneb kuue kuu möödudes

COVID-19 pandeemia ajal alustatud vaktsineerimiskampaania tulemusel vähenes oluliselt raske kuluga haigete osakaal ja haigete suremus. Uuringud on kinnitanud ka COVID-19 vaktsiini tõhusust COVID-19-järgsete vaevuste (pikk COVID) ennetuses. Samas ei ole kindlaid andmeid ühe COVID-19 vaktsiinidoosi kaitsva toime kestuse kohta.

Ühendkuningriigi terviseagentuuri uurijad analüüsisid ajavahemikul mai 2020 kuni veebruar 2022 Inglismaal üle 10 miljoni (10 616 148) COVIDisse haigestunud üle 18aastase isiku andmeid, et selgitada COVID-19 suremuse riski sõltuvalt patsiendi vanusest ja sellest, kas nad olid vaktsineeritud või vaktsineerimata. Hinnati ka COVID-19 suremuse seost viimase vaktsiinidoosi manustamisest möödunud ajaga.

Kõikides earühmades vähendas vaktsineerimine COVID-19 suremust. Üle 50aastaste vaktsineeritute seas oli COVID-19 suremusmäär 0,6%, sama vanade COVID-19 põdenud vaktsineerimata isikute seas oli see näitaja 10 korda suurem – 6,3%. Suurim suremusmäär oli vaktsineerimata üle 80aastaste isikute seas – 30%. Samas ilmnes kõikides earühmades COVID-19 suremusmäära kasv alates 6. kuust pärast viimase vaktsiinidoosi manustamist.

Mahuka andmebaasi analüüs kinnitab COVID-19 vaktsiini tõhusat kaitsvat toimet haiguse raske kulu korral ja suremuse vähendamisel. Aja jooksul kaitsev toime nõrgeneb. Autorite hinnangul on otstarbekas manustada COVID-19 vaktsiini tõhustusdoos 6 kuu möödudes eelneva vaktsiinidoosi manustamisest.

 

Refereeritud

Halford F, Yates K, Allen H, Lopez-Bernal J, Kall M, Allen H. Temporal changes to adult case fatality risk of COVID-19 after vaccination in England between May 2020 and February 2022: a national surveillance study. Royal Soc Med 2023. https://doi.org/10.1177/01410768231216