Uudised – juuli 2021

D-dimeeride sisalduse määramine võimaldab hinnata venoosse trombemboolia retsidiveerumise riski

Venoosne trombemboolia (süvaveenide tromboos ning kopsuarteri trombemboolia) on tõsised kliinilised seisundid ja vajavad adekvaatset ravi ägedas faasis ning on suure retsidiveerumise riskiga. Venoosse trombemboolia (VTE) ägedas faasis rakendatakse ravi antikoagulantidega, tavaliselt 3 kuu jooksul, suure retsidiveerumise riski korral pikemat aega. Antikoagulantraviga kaasneb suur veritsuste risk. Kliinilises praktikas on VTE korral tõsiseks proovikiviks optimaalse antikoagulantravi kestuse määramine, et minimeerida VTE retsidiveerumise ja hemorraagiliste tüsistuste tekke riski.

Euroopa sisehaiguste ajakirja selle aasta juulinumbris avaldatud kirjanduse metaanalüüsi andmeil ilmnes, et vere D-dimeeride sisalduse määramine antikoagulantravi saavatel VTE-haigetel võimaldab hinnata VTE retsidiveerumise riski ja selle alusel otsustada antikoagulantravi katkestamise või jätkamise üle. Autorid analüüsisid 26 rahvusvahelistes andmebaasides refereeritud uuringu tulemusi, kus oli kokku 10 725 VTE-patsiendi andmed. VTE-patsientidest, kel D-dimeeride tase veres oli kõrgenenud, esines 16,1%-l pärast antikoagulantravi katkestmist haiguse retsidiiv. D-dimeeride normaalse väärtusega patsientidest kujunes VTE retsidiiv antikoagulantravi katkestamise järgselt 7,4%-l .

D-dimeeride sisalduse määramine veres on abistavaks meetodiks antikoagulantravi kestuse üle otsustamiseks VTE-haigetel.

Refereeritud

Di Minno MND, Calcaterra I, Papa A et al. Diagnostic accuracy of D-Dimer testing for recurrent venous thromboembolism: A systematic review with meta-analysis.: VTE recurrence and D-dimer.  Eur J Intern Med 2021;89:39–47.