Uudised – veebruar 2022

D-vitamiini asendusravi mõju vanemaealiste suremusele

D-vitamiini osast organismi elutegevuse tagamisel on palju andmeid. Uuringutega on näidatud, et vanemaealistel isikutel on vitamiini D (25-OH) tase veres sageli normist madalam ja soovitatav on vitamiini asendusravi.

Austraalia teadlaste uuringus analüüsiti D-vitamiini asendusravi mõju vanemaealiste üldsuremusele ja suremusele kardiovaskulaarsetesse haigustesse ning pahaloomulistesse kasvajatesse. Aastatel 2014–2105 juhuslikustati 21 315 Austraalia elanikku (keskmine vanus 69,3 eluaastat, 54% olid mehed) vahekorras 1 : 1 ravi- ja platseeborühma. Ravirühma vaatlusalustele manustati 60 000 IU D-vitamiini nädalas, platseeborühmas samas režiimis platseebot. Uuringualuseid järgiti 5,7 aastat, registreeriti suremuse näitajad. Ravirühma vaatlusaluste keskmine D-vitamiini tase veres oli 115 nmol/L, platseebogrupis 77 nmol/L (referentsväärtus 75 nmol/L).

Jälgimisperioodi vältel suri 5,3% ravi- ja 5,1% platseeborühmas osalenutest. Rühmade vahel ei olnud erinevust ei üldsuremuse ega kardiovaskulaarse või vähki suremuse näitajate vahel.

Uuringu tulemuste tõlgendamisel tuleb arvestada, et kummaski rühmas osalenutel ei olnud vere D-vitamiini taset arvestades organismis vitamiini defitsiiti ning asendusravi suremust ei mõjutanud. Autorite hinnangul tuleks D-vitamiini asendusravi määrates hinnata eelnevalt D-vitamiini sisaldust veres. Isikutele, kel ei ole D-vitamiini defitsiiti, ei ole ilmselt otstarbekas asendusravi ordineerida.

Refereeritud

Neale RE, Baxter C, Romero BD et al. The D-Health Trial: a randomised controlled trial of the effect of vitamin D on mortality. Lancet 2022;2:120–8. DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00345-4