Uudised – veebruar 2023

D-vitamiini asendusravi vähendab suitsiidiriski

Mahukas, enam kui miljonit USA veterani kaasanud retrospektiivne uuring kinnitas, et D-vitamiini asendusravi saanud isikutel oli ligi poole võrra väiksem suitsiidirisk võrreldes isikutega, kes asendusravi ei saanud. Jälgimisperiood oli 8 aastat.

Asendusravi D2-vitamiini ergokaltsiferooliga sai 161 241 veterani. Nendega demograafiliste näitajate ja tervisliku seisundi poolest sarnasesse kontrollrühma kaasati sama arv veterane. Kontrollrühmaga võrreldes oli D2-vitamiiniga asendusravi saanutel suitsiidirisk 48% võrra väiksem. D3-vitamiini kolekaltsiferooli manustati 490 885 veteranile ja kontrollrühma kaasati sama arv uurituid. Asendusravi saanutel oli suitsiidirisk 45% võrra väiksem. Kõigist D-vitamiini asendusravi saanutest 0,2% ja kõigist kontrollgrupi veteranidest 0,36% olid jälgimisperioodi vältel teinud suitsiidikatse.

Alagruppide analüüsil ilmnes suitsiidiriski seos 25-hüdroksüvitamiin-D sisaldusega veres. Isikutel, kel D-vitamiini sisaldus veres oli madal – kuni 19 ng/ml – langetas D3-vitamiiniga asendusravi suitsiidiriski 63% võrra ning D-vitamiini sisalduse korral 20–49 ng/ml 9,6% võrra. D-vitamiini sisalduse korral 50 ng/ml või enam asendusravi D3-vitamiiniga suitsiidiriski ei mõjutanud. D2-vitamiiniga asendusravi saanutel ei olnud suitsiidiriski seosed D-vitamiini sisaldusega veres statistiliselt olulised. Musta nahavärviga veteranidel oli D-vitamiini asendusravi suitsiidiriski vähendamisel tõhusam kui valgetel veteranidel.

Uuring ei selgita D-vitamiini asendusravi toimemehhanisme suitsiidiriski vähendamisel. Mitmete uuringutega on tõestatud, et D-vitamiini madal tase organismis suurendab depressiooni riski. Kirjanduses on andmeid, et ligi 30%-l USA armee ja rahvuskaardi tegevväelastest, sagedamini mustanahalistel, on D-vitamiini tase veres madal.

 

Refereeritud

Lavigne JE, Gibbons JB. The association between vitamin D serum levels, supplementation, and suicide attempts and intentional self-harm. Plos One 2023;18:e0279166.