Uudised – august 2020

D-vitamiini asendusravi vähendab vertiigoatakkide kordumise riski

Vertiigo, peapööritus, on sage häire, mis esineb 5–10%-l rahvastikust, sagedamini vanemaealistel. Enamikul juhtudest (85%-l) on see seotud sisekõrva funktsiooni häirega (perifeerne vertiigo) ning selle sagedasim avaldusvorm on healoomuline asendivertiigo (HAV). HAV põhjuseks peetakse Ca ainevahetuse häiret, mispuhul sisekõrva poolring-kanalites ladestuvad sademena Ca soolade kristallid, mis takistavad endolümfi ringlemist. Seetõttu häirub sisekõrvas kehaasendi muutustest tekkivate impulsside edasikanne suur- ja väikeajju. Tulemuseks on pea ja keha asendi muutumisel tekkiv pearinglus ja tasakaaluhäired.

Lõuna-Korea Souli ülikooli uurijad püüdsid välja selgitada, kas Ca ainevahetuse mõjutamine D-vitamiini ja kaltsiumi asendusraviga võiks vähendada HAV atakkide esinemissagedust. Uurijad jälgisid 957 HAV atakkidega haiget kaheksas haiglas ühe aasta vältel. Uurimisgrupi 348 patsiendile, kelle vere D-vitamiinisisaldus oli referentsväärtuse alumisel piiril – 20 ng/ml või vähem, manustati 2 korral päevas 400 ühikut D-vitamiini ning 500 mg kaltsiumi. Kontrollrühma kuulus 532 patsienti, kellele manustati sama skeemi kohaselt platseebot.

Tulemustest selgus, et asendusravi saanute grupis kordusid aasta jooksul HAV atakid 24% võrra harvemini kui kontrollgrupi patsientidel. Seega vähendab D-vitamiini defitsiidiga patsientidel asendusravi D-vitamiini ja kaltsiumiga märgatavalt HAV atakkide kordumise riski.

Refereeritud

Jeong S-H, Kim J-S, Kim H-J, et al. Prevention of benign paroxysmal positional vertigo with vit D supplementation: a randomized trial. Neurology 2020, DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000010343