Uudised – veebruar 2022

D-vitamiini defitsiidiga patsientidel on COVID-19 kulg raskem ja suremus suurem

D-vitamiinil on immuunsüsteemi moduleeriv toime, mõjutades tsütokiinide, sealhulgas tuumori nekroosifaktori alfa ja IL-6 produktsiooni. Mitmete uuringutega on näidatud, et D-vitamiini defitsiit organismis raskendab autoimmuunhaiguste ja erinevate infektsioonide kulgu.

Iisraelis tehtud uuringus vaadeldi vere D-vitamiini taseme seost COVID-19 kulu raskuse ja suremusega. Vaatluse all oli 1176 täiskasvanud patsienti, kelle PCR-test SARS-CoV-2 viirusele oli positiivne. 253-l neist oli nakatumise-eelselt mõõdetud vitamiini D (25-OH) sisaldus veres.

Vaatlusalustest, kel D-vitamiini sisaldus veres oli 50 nmol/L või vähem (referentsväärtus 75 nmol/L) oli 87,4%-l COVID-19 kulg raske, enamik neist vajas intensiivravi. Võrreldes patsientidega, kel D-vitamiini tase veres oli 100 nmol/L või enam, oli vere D-vitamiini madala sisaldusega patsientidel 14 korda sagedamini haiguse kulg raske/kriitiline. Vere D-vitamiini sisaldusega 50 nmol/L või vähem patsientide rühmas oli suremus 25,6%, normipärase D-vitamiini sisaldusega patsientide rühmas 2,3%. Andmete analüüsil arvestamata patsientide iga, sugu ja kaasuvaid haigusi kinnitus vere madala D-vitamiini sisalduse seos COVID-19 kulu ja suurema suremusega.

Uuringu tulemused kinnitavad soovitust hoida asendusraviga vere D-vitamiini tase normi piires. Lihtne meetod on autorite hinnangul täiendav võimalus leevendada COVID-19 kulgu eriti vanemaealistel, kel on suurem D-vitamiini defitsiidi kujunemise risk.

Refereeritud

Dror AA, Morozov N, Daoud A et al. Pre-infection 25-hydroxyvitamin D3 levels and association with severity of COVID-19 illness. PLoS One 2022;17:e0263069.