Uudised – mai 2024

D-vitamiini ja kaltsiumi pikaaegne asendusravi ei mõjuta oluliselt postmenopausis naiste tervist

USA riikliku terviseinstituudi postmenopausis naiste kliiniliste terviseuuringute programmi raames selgitati D-vitamiini ja kaltsiumi pikaaegse asendusravi (CaD) mõju postmenopausis naiste haigestumisele kolorektaal- ja rinnavähki, kardiovaskulaarsetesse haigustesse, üldsuremusele, suremusele kasvajatesse ja kardiovaskulaarhaigustesse ning reieluumurru esinemissagedusele. Uuringusse, milles osales 40 üldprofiiliga USA raviasutust, kaasati kokku 36 282 postmenopausis naist, kel polnud anamneesis rinna- ega kolorektaalvähki. Vaatlusalused juhuslikustati vahekorras 1:1 ravirühma, kellele ordineeriti 1000 mg kaltsiumkarbonaati ja 400 toimeühikut D-vitamiini, või platseeborühma. Vaatlusaluseid jälgiti kuni 22,3 aasta vältel.

Kuni 7 aasta vältel rakendatud CaD ei mõjutanud platseeboga võrreldes üldsuremust ning haigestumist vaadeldud kasvajapaikmetesse ega südame-veresoonkonnahaigustesse. CaD-rühmas ilmnes platseeboga võrreldes 7%-line suremuse vähenemine vaadeldud kasvajatesse (1817 versus 1943 surmajuhtu), kuid 6%-line suremuse suurenemine kardiovaskulaarsetesse haigustesse (2621 versus 2420 surmajuhtu). Kindlaid järeldusi CaD mõju kohta reieluumurru esinemissagedusele saadud andmete põhjal uurijad teha ei saanud.

Uuringu andmeil tuleks menopausis naistel CaD soovitamisel enam arvestada patsiendi individuaalseid iseärasusi, sealhulgas toitumisharjumusi ja eluviisi.

Refereeritud

Thomson CA, Aragaki AK, Prentice RL, et al. Long-term effect of randomization to calcium and vitamin d supplementation on health in older women : postintervention follow-up of a randomized clinical trial. Ann Intern Med 2024;177:428–38.