Uudised – jaanuar 2019

D-vitamiini ja oomega-3-rasvhapete tarvitamine lisaks toidule ei aita ennetada vähki ega kardiovaskulaarseid haigusi

USA-s kasutatakse laialdaselt D-vitamiini ja oomega-3-rasvhappeid eesmärgiga ennetada haigestumist vähki ja tõsistesse kardiovaskulaarhaigustesse. Sellealaste uuringute tulemused on vastukäivad.

Randomiseeritud platseebokontrollitud kliinilise uuringu VITAL käigus jälgisid USA teadlased keskmiselt 5,3 aasta jooksul 25 871 patsienti vanuses 50 eluaastat ja enam. Pooltele neist manustati päevas 2000 toimeühikut D-vitamiini ja 1g päevas oomega-3-rasvhapet, ülejäänud moodustasid platseebogrupi.

Jälgimisperioodi vältel haigestus vähki vitamiinigrupis 793 ja platseebogrupis 824 patsienti; tõsisesse kardiovaskulaarhaigusse 396 vitamiinigrupi ja 409 platseebogrupi patsienti. Erinevused ei ole statistiliselt olulised. Samuti ei ilmnenud kahe grupi patsientide vahel erinevusi haigestumises eesnäärme-, rinnanäärme- ega kolorektaalvähki. Haigestumine müokardi infarkti ja insulti oli 2 grupi patsientide seas ühesugune, nagu ka kardiovaskulaarse suremuse ja üldsuremuse näitajad. D-vitamiini ja oomega-3-rasvhappeid kasutanud patsientidel ei ilmnenud hüperkaltseemiat ega ka muid ravimitüsistuste ilminguid.

Uuring ei kinnita D-vitamiini ja oomega-3 rasvhapete kasutamise otstarbekust eesmärgiga ennetada vähki ja tõsiseid kardiovaskulaarseid haigusi.

Refereeritud

Manson JE, Cook NR, Lee IM et al. Vitamin D supplements and prevention of cancer and cardiovascular disease. New Engl J Med 2019;380:33–44.