Uudised – juuli 2016

D-vitamiini manustamine parandab müokardi jõudlust kroonilise südamepuudulikkusega haigetel

Suurbritannias tehtud VINDICATE uuringus vaadeldi D-vitamiini asendusravi mõju kroonilise südamepuudulikkusega haigete füüsilisele võimekusele ja südame vasema vatsakese väljutusfunktsioonile (VF). Varasematest uuringutest on teada, et kroonilise südamepuudulikkusega haigetel on sageli D-vitamiini hüpovitaminoos, ka nendes maades, kus on palju päikeselisi päevi. Eeldatavasti võiks D-vitamiini lisamanustamine nende haigete seisundit parandada. VINDICATE uuringusse kaasati 229 haiget, neist 179 olid mehed. Neil diagnoositi krooniline südamepuudulikkus ja D-vitamiini hüpovitaminoos (kolekaltsiferooli sisaldus veres vähem kui 50 nmol/l). Haiged randomiseeriti 2 gruppi: ravitute grupi haigetele manustati D3-vitamiini 4000 TÜ päevas 12 kuu vältel, teise grupi haigetele – platseebot. Aasta möödudes ei ilmnenud olulist vahet ravitute ja platseebogrupi haigete vahel füüsilise võimekuse osas mõõdetuna 6 minuti jooksul kõndides läbitud tee pikkuses, küll aga oli statistiliselt oluliselt paranenud ravitud haigete VF struktuur ja funktsioon.

Teadaolevalt suureneb D-vitamiini hüpovitaminoosi korral kaltsiumi hulk südamelihase rakkudes ja on pärsitud nende funktsioon. D-vitamiini asendusravi on odav ja haigetele hästi talutav võimalus südamelihase jõudluse parandamiseks. D-vitamiini toimemehhanismide selgitamiseks kroonilise südamepuudulikkusega haigetel on vajalikud edasised uuringud.

 

Refereeritud

Witte KK, Byrom R, Gierula J, et al. Effects of vitamin D on cardiac function in patients with chronic hf: the VINDICATE Study. J Am Coll Cardiol 2016;67:2593–603.