Uudised – november 2015

D-vitamiini puudusega isikud põevad sagedamini ühel ajal mitut haigust

Rohkesti on andmeid D-vitamiini tähtsuse kohta luu tervise seisukohalt. Kuigi D-vitamiini retseptoreid on leitud paljudes elundites, ei ole praeguseks kindlaid andmeid organismis D-vitamiini defitsiidi ning südame-veresoonkonna, närvisüsteemi haigustesse haigestumise ja kognitiivse defitsiidi kujunemise seoste kohta.

Hollandi teadlased analüüsisid populatsioonipõhise kohortuuringu – Life Lines Cohort Study – andmete alusel D-vitamiini ja multimorbiidsuse seoseid. Multimorbiidsuseks peeti ühel isikul samal ajal mitme haiguse olemasolu. Ilmnes statistiliselt oluline seos: vere D-vitamiini sisalduse vähenemisel ühe ühiku võrra võrreldes referentsväärtusega suurenes multimorbiidsuse skoor 8% võrra. Isikutel, kelle veres D-vitamiin sisaldus oli vähem kui 25 nmol liitri kohta, olid suurima multimorbiidsuse kujunemise riskiga.

Uuringul ei ilmnenud organismis D-vitamiini puuduse seost mingi konkreetse elundispetsiifilise haigestumisega.

 

Refereeritud

Meems LM, de Borst MH, Postma DS, et al. Low levels of vitamin D are associated with multimorbidity: Results from the LifeLines Cohort Study. Ann Med 2015,47:474–81.