Uudised – november 2016

D-vitamiini sisaldus veres ja selle seos rinnavähki haigestunute prognoosiga

On hüpoteese, et D-vitamiini puudus organismis soodustab pahaloomuliste kasvajate teket ja mõjutab haiguse kulgu. Sellealaseid prospektiivseid uurimusi on vähe.

USA California osariigis tehtud prospektiivses uuringus mõõdeti 1666 esmase rinnavähi diagnoosiga haigel 25-hüdroksüvitamiin D (25OHD) sisaldus veres ja jälgiti nende haiguse kulgu. Vaatlusaluste keskmine vanus oli 58,7 eluaastat ja jälgimisperiood oli 7 aastat.

Seerumi 25OHD sisalduse referentsväärtused kõiguvad vahemikus 25–100 ng/ml. Madalama 25OHD väärtusega haigetel esines sagedamini invasiivseid kasvajavorme. Haigete grupis, kelle 25OH väärtused diagnoosimise ajal olid referentsväärtuse alumises kolmandikus, oli kasvajast tingitud suremus oluliselt suurem võrreldes haigete grupiga, kel 25OHD väärtused olid referentsväärtuste ülemises kolmandikus. Eriti selgelt ilmnes see seos premenopausaalses eas patsientidel.

Autorid järeldavad, et seerumi madal 25OHD väärtus on sõltumatu rinnavähi riskitegur, mõjutades negatiivselt ka haiguse prognoosi. Ka Eesti elanikel on meie elupaigast sõltuvalt D-vitamiini sisaldus seerumis üldiselt madal ja päikesevaesel ajal on soovitatav D-vitamiini asendusravi.

 

Refereeritud

Yao S, Kwan ML, Ergas IJ, et al. Association of serum level of vitamin d at diagnosis with breast cancer survival a case-cohort analysis in the pathways study. JAMA Oncol 2016, doi:10.1001/jamaoncol.2016.4188