Uudised – september 2022

Dapaglifosiin ja teised SGLT-2 inhibiitorid on tõhusad südamepuudulikkuse ravis sõltumata väljutusfraktsiooni suurusest

SGLT-2 inhibiitoreid kasutatakse nii II tüüpi diabeedi kui ka südamepuudulikkuse ravis. Ravijuhendites on soovitatud kasutada SGLT-2 inhibiitoreid vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni vähenemisega südamepuudulikkuse puhul, nende kliiniline toime normaalse või mõõdukalt vähenenud väljutusfraktsiooni korral on vähem tõestatud.

USA Harvardi ülikooli ja Ühendkuningriigi uurijate koostöös valmis metaanalüüs platseeboga kontrollitud ja topeltpimendamisega juhuslikustatud uuringutest, milles oli hinnatud SGLT-2 inhibiitorite tõhusust normaalse või mõõdukalt vähenenud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkuse ravis. Metaanalüüs hõlmas ühtekokku ca 22 000 patsiendi andmeid viiest suurest uuringust. Neist kaks – DELIVER ja EMPERIOR-Preserved – hõlmas ühtekokku 12 251 südamepuudulikkusega patsienti, kel väljutusfraktsioon oli mõõdukalt vähenenud (> 40%) või säilinud. Lisaks kaasati analüüsi vähenenud väljutusfraktsiooniga patsiendid uuringutest DAPA-HF ja EMPEROR-Reduced ning süveneva südamepuudulikkusega hospitaliseeritud patsiendid sõltumata väljutusfraktsioonist uuringust SOLOIST-WHF.

Uuringute DELIVER ja EMPEROR-Preserved põhjal vähendas SGLT-2 inhibiitorite lisamine raviskeemi kardiovaskulaarse surma riski (riskitiheduste suhe (HR ehk hazard ratio) 0,88; 95% uv 0,77–1,00) ja südamepuudulikkuse tõttu esmase hospitaliseerimise riski (HR 0,74; 95% uv 0,67–0,83). Kõigi viie uuringu lõikes vähendasid SGLT-2 inhibiitorid nii kardiovaskulaarse surma (HR 0,87; 95% uv 0,79–0,95) kui ka südamepuudulikkuse tõttu esmase hospitaliseerimise riski (HR 0,72; 95% uv 0,67–0,78).

Kokkuvõttes näitas metaanalüüs, mis hõlmas 21 947 nii ambulatoorsel kui ka haiglaravil olnud südamepuudulikkusega patsienti kogu vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni spektri ulatuses, et lisatuna südamepuudulikkuse standardravile vähendavad SGLT-2 inhibiitorid oluliselt suremuse ja südamepuudulikkuse süvenemise riski ning parandavad patsiendi sümptomeid ja üldist tervist.

Refereeritud

Vaduganathan M, Docherty KF, Claggett BL, et al. SGLT-2 inhibitors in patients with heart failure: a comprehensive meta-analysis of five randomised controlled trials. Lancet 2022;10354:757–67.