Uudised – mai 2022

Dementsuse kujunemist soodustavatel vaskulaarsetel teguritel on eri vanuses erinev mõju

Paljud kardiovaskulaarsed riskitegurid soodustavad ka kognitiivsete häiret ja dementsuse kujunemist. USAs tehtava elanike pikaajalise kardiovaskulaarse tervise kohortuuringu – Framingham Heart Study – andmeil sõltub erinevate vaskulaarsete riskitegurite olulisus dementsuse kujunemisele ka inimese vanusest.

Uuringus jälgiti eri vanuses inimesi dementsuse kujunemise suhtes 10 aasta vältel eesmärgiga leida, millised kardiovaskulaarsed riskitegurid – arteriaalne hüpertensioon, diabeet, insult, südamepuudulikkus, südame rütmihäired – on erinevas elueas seotud dementsuse kujunemise suurema riskiga. Kokku oli vaatluse all ligi 5000 isikut, 57% neist olid naised.

Tulemuste analüüsil ilmnes, et keskeas (55–60 a) inimestel olid olulisemateks dementsuse riskiteguriteks arteriaalne hüpertensioon ja diabeet; vanuserühmas 65–70 aastat südamepuudulikkus; vanuses 70–75 aastat olid olulisemad dementsuse riski suurendavad tegurid diabeet ja insult; vanuses 80 aastat ja enam suurendasid riski sagedamini diabeet, insult ja südame rütmihäired. Uuringus ei eristatud dementsuse alatüüpe, diagnoos põhines kliinilisel pildil.

Autorite hinnangul võimaldavad uuringu andmed individuaalsemalt ja sihipärasemalt hinnata dementsust soodustavaid vaskulaarseid tegureid ning neid mõjutada.

Refereeritud

McGrath ER, Beiser AS, O´Donnell A et al. Determining vascular risk factors for dementia and dementia risk prediction across mid- to later-life: The Framingham Heart Study. Neurology 2022, doi: 10.1212/WNL.0000000000200521. Online ahead of print.