Uudised – jaanuar 2021

Diabeediravim empagliflosiin on tõhus südamepuudulikkuse ravim ka isikutele, kes ei põe diabeeti

Uuringutega on näidatud, et empagliflosiiniga ravitud diabeedihaigeid hospitaliseeritakse harvemini südamepuudulikkuse tõttu. USA-s tehtud uuringus selgitati empagliflosiini mõju südame vasaku vatsakese funktsioonile südamepuudulikkusega patsientidele, kel ei olnud diabeeti.

Topeltpimedas platseebokontrollitud uuringus jälgiti südame vasaku vatsakese funktsiooni muutusi 84-l vasaku vatsakese väljutusfunktsiooni langusega südamepuudulikkusega patsiendil, keda raviti 6 kuu vältel empagliflosiiniga 10 mg päevas. Tulemusi võrreldi südamepuudulikkusega patsientide tulemustega, kellele sama aja vältel ordineeriti platseebot.

Platseeboga võrreldes ilmnes 6 kuu möödudes empagliflosiiniga ravitud patsientidel oluliselt vähenenud nii süstoli kui ka diastoli lõpu vasaku vatsakese maht, samuti leiti neil vähenenud vasaku vatsakese mass ja oluliselt paranenud vasaku vatsakese väljutusfunktsioon. Empagliflosiiniga patsiendid hindasid ravi lõpus oma elukvaliteeti paremaks.

Empagliflosiin pidurdab glükoosi ja naatriumi tagasivoolu neerudest ja seega soodustab glükoosi eritumist neerude kaudu. Ei ole selge, millise mehhanismi kaudu empagliflosiin parandab vasaku vatsakese funktsiooni sõltumata patsiendi glükeemilisest seisundist. Ühe enamlevinud hüpoteesi kohaselt mõjutavad selle rühma ravimid müokardi ainevahetust vähem tarbima glükoosi ja enam kasutama energia tootmiseks rasvhappeid, ketokehasid ja aminohappeid.

Refereeritud

Santos-Gallego CG, Vargas-Delgado AP, Requena-Ibanez JA et al. Randomized trial of Empagliflozin in nondiabetic patients with heart failure and reduced ejection fraction. J Am Coll Cardiol 2021;77:243–255