Uudised – september 2021

Diabeediravimi empaglifosiini lisamine südamepuudulikkusega haigete raviskeemi parandab oluliselt ravitulemusi

Kolmanda faasi juhuslikustatud topeltpimedas kliinilises ravimiuuringus EMPEROR-Preserved uuriti empaglifosiini kasutamise mõju südamepuudulikkusega haigete ravi tulemustele.

Empaglifosiin on neerudes naatriumit ja glükoosi transportiva valgu 2 (SGLT2) toime pärssija ja sellega vähendab glükoosi reabsorptsiooni neerutuubulites ning seda kasutatakse diabeediravis. Varasemate uuringutega on näidatud empaglifosiini soodsat toimet selle lisamisel langenud pumbafunktsiooniga südamepuudulikkusega haigete raviskeemi. Uuringus EMPEROR-Preseved  uuriti empaglifosiini mõju säilinud pumbafunktsiooniga südamepuudulikkusega haigete ravitulemustele.

Uuringusse kaasati 2997 2.–4. klassi südamepuudulikkusega haiget, kel vasaku vatsakese väljutusfunktsioon oli suurem kui 40%. Neile ordineeriti lisaks tavalisele südamepuudulikkuse raviskeemile 10 mg empaglifosiini üks kord päevas. Kontrollgrupi moodustasid 2991 soo, vanuse ja südamepuudulikkuse raskusastme järgi sarnast haiget, kellele empaglifosiini asemel manustati platseebot. Jälgimisperiood oli 26 kuud. Ravitulemust hinnati letaalse lõppe ja/või rehospitaliseerimise vajaduse põhjal.

Jälgimisperioodi jooksul surid või rehospitaliseeriti 13,8% uurimisgrupi ja 17,1% platseebogrupi haigetest. Rehospitaliseeriti 407 (17,7%) uurimisgrupi ja 541 (23.6%) platseebogrupi haiget. Ravitulemused ei sõltunud sellest, kas kaasuva haigusena esines uuritavatel diabeet või seda polnud.

Uuring kinnitab empaglifosiini soodsat toimet säilinud südame pumbafunktsiooniga südamepuudulikkusega haigete ravis.

Refereeritud

Anker SD, Butler J, Filippatos G et al. Empagliflozin in heart failure with a preserved ejection fraction. New Engl J Med 2021, DOI: 10.1056/NEJMoa2107038