Uudised – mai 2020

Diabeet ja suremus koroonaviirushaigusse COVID-19. Ühendkuningriigi andmed

Maailmas oli 22. mai seisuga COVID-19 diagnoositud 5,1 miljonil inimesel ja 332 000 inimest on sellesse haigusse surnud. Teadlased kogu maailmas püüavad välja selgitada tegureid, mis soodustavad suremust sellesse haigusse.

Mitme Ühendkuningriigi ülikooli teadlaste koostöös analüüsiti diabeedi ja COVID-19 suremuse seoseid. Värske uuringu tulemused avaldati Ühendkuningriigi riikliku tervishoiuteenistuse veebilehel preprindina. Ühendkuningriigis elab 61 414 470 inimest, neist 263 830 (0,4%) isikul on diagnoositud 1. tüüpi diabeet ja 2 864 670 isikul (4,7%) – 2. tüüpi diabeet. Ajavahemikul 1. märts – 11. mai 2020 suri 23 804 COVID-19 haiget. Kolmandikul surnutest oli diabeet: 31,4%-l 2. tüüpi diabeet ning 1,5%-l 1. tüüpi diabeet. Seega on 2. tüüpi diabeediga haigetel 3,5 korda suurem risk ning 1. tüüpi diabeediga haigetel 2,03 korda suurem risk surra COVID-19 põdemise ajal võrreldes diabeeti mittepõdevate isikutega. Diabeedihaige suremise risk COVID-19 põdemisel suureneb haiguse dekompenseerumise korral ning diabeetilise nefropaatia esinemisel.

Uuringust ilmnes, et koroonaviirushaigusse surnute keskmine vanus oli 78,6 eluaastat ja 61,5% neist olid mehed. Samuti oli suurem surmarisk koronaarhaigusega isikutel. Olulisim surma riskitegur COVID-19 korral on vanus: üle 80 aasta vanustel on COVID-19 korral mitmeid kordi suurem surmarisk kui alla 40-aastastel isikutel.

Refereeritud

Barron E, Bakhai C, Kar P et al. Type1 and Type 2 diabetes and COVID-19 related mortality in England: a whole population study. https://www.england.nhs.uk/publication/type-1-and-type-2-diabetes-and-covid-19-related-mortality-in-england/