Uudised – juuni 2019

Diagnoosimata obstruktiivne uneapnoe ja operatsioonijärgsete tüsistuste risk

Hinnanguliselt on USA-s 14%-l meestest ja 5%-l naistest obstrukiivne uneapnoe (OUA), sagedamini ülekaalulistel isikutel. Vähe on andmeid kardiovaskulaarsete tüsistuste riskist operatsioonijärgses perioodis isikutel, kel ei ole varem diagnoositud OUA.

Uuringus, kus osales 1364 patsienti 8 haiglast 5 riigist, vaadeldi erinevate mittekardiaalsete operatsioonide järgsete kardiovaskulaarsete tüsistuste esinemist varem diagnoosimata OUA-ga haigetel. Uuringusse kaasati üle 45 aasta vanused isikud (64% mehed), kel esines vähemalt üks kardiovaskulaarne riskitegur ja kel varem ei olnud diagnoositud OUA. Operatsioonieelsel ööl uuriti kõiki haigeid portatiivse uneuurimise seadmega ja hinnati nende hingamishäirete sagedust une ajal. Selle alusel diagnoositi kolmandikul uuritutest kerge/mõõdukas ja 11%-l raske OUA. Võrreldi 30 päeva jooksul pärast operatsiooni esinenud kardiovaskulaarsete tüsistuste (kardiaalne surm, äge müokardi kahjustus, insult, kodade fibrillatsioon, venoosne trombemboolia) esinemist OUA-ga ja ilma uneaegsete hingamishäireteta patsientidel. Loetletud tüsistused esinesid 14,2%-l ilma OUA-ta, 22,1% mõõduka OUA-ga, 19%-l kerge OUA-ga ja 30,1%-l raske OUA-ga patsientidest.

Uuringust ilmneb, et uneapnoega patsientidel on suurem operatsioonijärgsete kardiovaskulaarsete tüsistuste risk. Oluline on enne operatsiooni välja selgitada OUA sümptomitega patsiendid, et neid põhjalikumalt uurida kardiovaskulaarsete tüsistuste riski suhtes ja riskitegureid optimaalselt korrigeerida.

 

Refereeritud

Chan MTV, Wang CY, Seet M et al. Association of unrecognized obstructive sleep apnea with postoperative cardiovascular events in patients undergoing major noncardiac surgery. JAMA 2019;321:1788–98.

Auckley D, Memtsoudis S. Unrecognized obstructive sleep apnea and postoperative cardiovascular complications. A Wake-up Call. JAMA 2019;321:1774–6.