Uudised – märts 2021

Difteeria võib uuesti hakata levima kogu maailmas

Suurenenud difteeriaohule viitavad veebiväljaande The Conversation veergudel Cambridge’i ülikooli teadlased Robert C Will ja Ankur Mureja (1).

Autorite hinnang põhineb difteeriatekitaja Corynebacterium diphtheriae genoomi uuringutel (2). Ilmnes, et praegu on üle maailma ringluses rohkelt mikroobi muteerunud variante, kuus nendest põhjustavad difteeriatoksiini mutatsioone, mistõttu võib oletada, et praegu kasutusel olev difteeriavaktsiin, mis on olemuselt difteeriatoksiini modifitseeritud mutatsioon, ei ole enam piisavalt kaitsev muteerunud mikroobitüvedega nakatumise korral. Peale selle leidsid uurijad, et paljud muteerunud tüved on resistentsed antibiootikumidele. Seega on ringluses difteeriatekitajate muteerunud variante, mis on teataval määral kohanenud difteeriavaktsiini ja antibiootikumidega. Nende tekitatud haiguse sümptomaatika on erinev seni tuntud difteeria sümptomaatikast, haigus on raskemini diagnoositav ja allub vähem difteeria anatoksiinile ja antibiootikumidele.

Tänu massilisele vaktsineerimisele on haigestumus difteeriasse kogu maailmas vähenenud, kuid viimastel aastatel on see jällegi hakanud suurenema – aastal 2019 registreeriti maailmas 22 896 uut difteeria haigusjuhtu. Seega võib difteeriabakter taas levida. Autorite hinnangul võib levikut soodustada asümptomaatiline bakterikandvus ja edasised uuringud peaksid keskenduma difteeria leviku sellisele võimalusele. Samaaegselt on oluline jätkata difteeria vaktsineerimisprogrammidega täies mahus ja jälgida difteeriatekitajate võimalikke mutatsioone, et õigeaegselt kohandada vaktsiini vastavalt tekitaja muutustele.

 

Refereeritud

  1. Will RC, Mutreja A. Diphtheria could become a problem again thanks to new variants and antimicrobial resistance. https://theconversation.com/diphtheria-could-become-a-problem-again-thanks-to-new-variants-and-antimicrobial-resistance-156973
  2. Will RC, Ramamurthy T, Sharma NC, et al. Spatiotemporal persistence of multiple, diverse clades and toxins of Corynebacterium diphtheriae. Nature Communications 2021;12:1500.