Uudised – september 2018

Diklofenaki kasutamisel on võrreldes teiste mittesteroidsete ravimite kasutamisega suurem kardiovaskulaarsete häirete kujunemise risk

Diklofenak on sagedasti kasutatav mittesteroidne põletikuvastane ravim (NSAID). Samas ei ole tehtud randomiseeritud uuringuid, võrdlemaks kardiovaskulaarset riski erinevate NSAID-ide kasutamisel. Taani teadlased uurisid riiklike meditsiiniregistrite andmeid analüüsides kardiovaskulaarsete häirete kujunemise riski seoses erinevate NSAID-ide kasutamisega. Vaatluse all olid 1 370 832 diklofenakki kasutanud, 3 878 454 ibuprofeeni, 297 490 naprokseeni ja 764 781 paratsetamooli kasutanud patsiendi andmed. Kontrollgrupina analüüsiti 1 309 209 isiku andmeid, kes ei kasutanud NSAID-e. Analüüsiti järgmiste kardiovaskulaarsete häirete kujunemist seoses NSAID-ide kasutamisega: kodade virvendus, isheemiline insult, südamepuudulikkus, müokardi infarkt, südamesurm.

Loetletud tüsistusi registreeriti diklofenakki kasutanud patsientidel 50% võrra sagedamini võrreldes kontrollgrupi isikutega, 20% võrra sagedamini ibuprofeeni või paratsetamooli kasutanud ning 30% võrra sagedamini naprokseeni kasutanud patsientidega. Diklofenaki kasutamisel ilmnes suurem kardiovaskulaarsete kujunemise risk sõltumata vanusest, soost või ravimi doosist.

Seedetrakti veritsuse kujunemise risk oli diklofenakki või naprokseeni kasutanutel samasugune, kuid oluliselt suurem kui ibuprofeeni või paratsetamooli kasutanutel.

 

Refereeritud

Schmidt M, Sørensen HT, Pedersen L. Diclofenac use and cardiovascular risks: series of nationwide cohort studies. BMJ 2018;362:k3426.