Uudised – november 2022

E-sigarettide kasutamine soodustab hambakaariese teket

E-sigarettide kasutamine (veipimine) on laialdaselt levinud noorte ja täiskasvanute hulgas. Esialgu hinnati seda kui ohutumat alternatiivi tubakasuitsetamisele, kuid viimaste aastate uurimused kinnitavad, et veipimine mõjub kahjustavalt nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele.

USA Tuftsi ülikooli uurijad hindasid veipimise mõju hambakaariese tekke riskile aastatel 2019–2021 kliinikusse pöördunud 13 216 patsiendi andmeil. 13 080 patsienti (kontrollrühm) eitas küsitlusel e-sigarettide kasutamist, 136 patsienti kasutas neid regulaarselt. Patsientide hambakaariese kujunemise riski hinnati Ameerika hambaarstide assotsiatsiooni koostatud hambakaariese riski määramise skaala järgi väikeseks, mõõdukaks või suureks.

Kontrollrühma patsientide seas hinnati kaariese risk väikeseks 5%-l, mõõdukaks 25,9-l ja suureks 59,6%-l uuritutest, veipimist harrastavate patsientide seas oli kaariese risk väike 6,6%-l, mõõdukas 14,3%-l ja suur 79,1%-l uuritutest. Erinevused olid statistiliselt olulised (p < 0,01).

E-sigarettide kasutamisel võivad hambakaariese teket soodustavad tegurid olla seadmes sisalduva ja aerosoolina suuõõnde sattuva vedeliku viskoossus ja selles sisalduvad suhkrud ning nende toimel tekkivad muutused suuõõne mikrobioomi koosseisus.

Refereeritud

Irusa KF, Finkelman M, Magnuson B, Donovan T, Eisen SE. A comparison of the caries risk between patients who use vapes or electronic cigarettes and those who do not: A cross-sectional study. J Am Dental Assoc 2022;153:1179–83.