Uudised – märts 2023

Ebakvaliteetne uni lühendab kardiovaskulaarhaigustevaba elu nii meestel kui ka naistel

Austraalia Sydney ülikooli ja Taani Odense ülikooli teadlaste ühistöös analüüsiti Ühendkuningriigi biopanga andmeil 308 683 isiku une kvaliteeti ja selle seost kardiovaskulaarhaigustevaba elu pikkusega. Uuringus osalejad hindasid ise oma une erinevaid parameetreid: une kronotüüp (hiline või varajane ärkamine), pikkus, insomniakaebuste esinemine, norskamine, päevane unisus. Nende andmete alusel hindasid uurijad une kvaliteeti kas halvaks, keskmiseks või tervislikuks. Lisaks olid 140 181 osaleja kohta olemas ka haiguslugude andmed arsti hinnangutega patsiendi unele: unega seonduvad hingamishäired (erineva väljendusastmega uneapnoe), insomnia, muud unehäired.

Andmete analüüsil ilmnes selge seos: halb une kvaliteet seondus negatiivselt kardiovaskulaarhaigustevaba elu pikkusega. Võrreldes tervisliku unega sookaaslastega oli halva unega naistel kardiovaskulaarhaigustevaba elu 1,8 aastat ja meestel 2,31 aastat lühem. Keskmise unekvaliteediga meestel ja naistel oli kardiovaskulaarhaigustevaba elu võrreldes tervisliku unega sookaaslasega vastavalt 0,55 ja 0,48 aastat lühem. Unega seonduvate hingamishäiretega meestel oli kardiovaskulaarhaigustevaba elu võrreldes häireteta unega meestega 3,84 aastat lühem, naistel isegi 7,32 aastat lühem.

Uuring kinnitab, et ebakvaliteetne uni on kardiovaskulaarne riskitegur, mis ohustab enam naisi ja isikuid, kel esinevad hingamisega seotud unehäired.

Refereeritud

Huang B-H, del Pozo Cruz B, Texeira-Pinto A, Cistulli PA, Stamatakis E. Influence of poor sleep on cardiovascular disease-free life expectancy: a multi-resource-based population cohort study. BMC Medicine 2023, https://doi.org/10.1186/s12916-023-02732-x