Uudised – juuni 2019

Ebaterve eluviis on hüpertensiooni riskitegur

Prantsusmaal korraldatud uuringus jälgiti 86 448 vabatahtlikul arteriaalse hüpertensiooni esinemise seost isiku eluviisiga.

Arteriaalne hüpertensioon ilmnes 31,1%-l vaatlusalustest. Tervist ohustavatest eluviisidest võeti uuringus arvesse ebatervislikke toitumisharjumusi, ülekaalu/rasvumist, liigset alkoholitarbimist, vähest füüsilist aktiivsust. Ilmnes, et isikutel, kel esines vähemalt kaks loetletud ebatervislikest harjumustest, oli võrreldes isikutega, kel ei esinenud ebaterveid harjumusi, hüpertensiooni riskitegur 1,77. Vähemalt kolme kahjuliku harjumuse korral oli riskitegur juba 2,1 naistel ja 2,3 meestel.

Ulatuslik kohortuuring kinnitas tervisliku eluviisi olulisust arteriaalse hüpertensiooni kui tõsise terviseriski ärahoidmisel.

 

Refereeritud

Cherfan M, Vallée A, Kab S et al. Unhealthy behavior and risk of hypertension the cohorte des CONSulTANts des Centre d’examens de santé de la Sécurité sociale population-based cohort J Hypertension 2019, doi:10,1097/HJH000000000002157.