Uudised – mai 2016

Eesti Arsti preemia sai kolorektaalvähi kulutõhusust analüüsiv artikkel

Tartu Ülikooli Kliinikum andis taas välja preemia ajakirja Eesti Arst parimale teadusartiklile. Preemia pälvis kolorektaalvähi kulutõhusust analüüsiv artikkel.

Tartu Ülikooli Kliinikumi artiklipreemia pälvis uurimusartikkel „Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus Eestis“. Artikli autorid on Oliver Nahkur, Agnes Männik, Tiit Suuroja, Eva Juus, Triin Võrno, Rainer Reile, Raul-Allan Kiivet. Preemiaartikkel ilmus Eesti Arsti 2015. aasta detsembri numbris.

Ajakiri Eesti Arst on ilmunud alates 1922. aastast ning selle missiooniks on läbi aegade olnud eestikeelse arstiteaduse arendamine. Tartu Ülikooli Kliinikum soovib preemiaga tunnustada ajakirja Eesti Arst autoreid ja toetada eestikeelset arstiteadust selle kvaliteedis ning järjepidevuses.

Preemia antakse eelmise kalendriaasta jooksul ajakirjas Eesti Arst ilmunud uurimusliku, ülevaate- või haigusjuhtu kirjeldava artikli eest selle põhiautorile. Preemia suurus on 1 600 eurot ning see võidakse jagada mitme artikli vahel.