Uudised – veebruar 2021

Ei ole kindlat tõestust, et taimetoitlus oleks tervisele soodne

Ennekõike sotsiaalmeedias, aga ka ajaviite ja elustiili meediaväljaannetes propageeritakse taimetoitlust kui levinud terviseriske – südamehaigust, diabeeti, divertikuliiti – vähendavat dieeti. Samas teaduslikud uuringud seda kindlalt ei kinnita. Mittetulunduslike elektroonsete teaduslike meediaväljaannete võrgustik The Conversation avaldas hiljuti Oxfordi ülikooli epidemioloogide kirjutise, milles kirjeldatakse viit põhjust, miks seniseid uurimusi taimetoitluse tervislikkusest ei saa tõenduspõhisteks pidada.

  1. Vähe on kvaliteetseid uuringuid taimetoitluse tervisemõju kohta. Kuigi taimetoitlaste arv kasvab kogu maailmas, moodustavad nad tühise vähemuse maakera rahvastikust. Et selgitada taimetoitluse tervisemõjusid, on vajalikud suure osalejate arvuga uuringud, kus on jälgitud uuritavate haigestumist erinevatesse haigustesse pikema aja vältel ja võrreldud andmeid segatoitlaste haigestumisega. Senistes sel teemal avaldatud uuringutes on jälgitud vaid mõne tuhande taimetoitlase haigestumist võrreldes traditsioonilist dieeti järgivate isikutega.
  2. Uuritavad taimsed dieedid on erineva koostisega. On uuringuid, kus osalejate dieeti kuuluvad värsked puu- ja aedviljad, rohkesti valku sisaldavad oad, pähklid, seemned ja tervislikud rasvad. Samas on avaldatud uuringuid, kus taimetoilase menüüsse kuuluvad pastad, tomatipasta ja margariin. Arusaadavalt on sellised erinevad dieedid erineva mõjuga ega anna selget ülevaadet taimetoitluse mõjust tervisele.
  3. Toidulisandid ning vajalike mineraalide ja vitamiinidega rikastatud toiduained. Toidulisandeid ja rikastatud toiduaineid sisaldavate dieetide mõju tervisele on uuritud nii taimetoitu kui ka loomseid produkte sisaldavate dieetide korral. Sellised uuringud ei võimalda võrrelda taimetoitluse ja segatoitluse tervisemõjusid.
  4. Uued taimsed toidud. Viimasel ajal on hakatud propageerima uute taimsete produktide kasutamist toiduks. Kuna neid on kasutatud veel väga lühikest aega, ei ole kindlaid andmeid, milline on nende väärtus toiduainena ja pikemaajaline mõju tervisele.
  1. Erinevate dieetide individuaalne ja populatsioonipõhine mõju võib olla erinev. Enamikus dieetide mõju uuringutes on hinnatud dieetide mõju populatsioonile. Eri isikud võivad neid aga taluda erinevalt, sest arvesse tulevad individuaalsed eripärad, näiteks geneetilised tegurid ja eluviis. Seega ei saa erinevate tegurite mõju grupiuuringutes automaatselt kõikidele isikutele üle kanda.

Autorite hinnangul ei saa tänapäevaste teadmiste põhjal pidada taimetoitlust tervist soodustavaks harjumuseks.

Refereeritud

Papier K, Knüppel A, Tong T. Is a vegan diet healthier? Five reasons why we can’t tell for sure. The Conversation 2021, https://www.news24.com/health24/diet-and-nutrition/is-a-vegan-diet-healthier-five-reasons-why-we-cant-tell-for-sure-20210120.