Uudised – november 2016

Elektroonsete kommunikatsioonivahendite liigne kasutamine põhjustab lastel unehäireid

Elektroonsed meediavahendid (e-meedia) – televiisor, nutitelefonid, tahvelarvutid, mängukonsoolid jms – on tänapäeval lastele laialdaselt kättesaadavad ja neid kasutatakse palju. Paraku on sellelaadsel tehnoloogilisel progressil ka negatiivsed toimed: lapsed kalduvad neid seadmeid kasutama ka uneks ettenähtud ajal. USAs tehtud uuringu andmeil kasutab e-meedia vahendeid oma magamistoas 72% lastest ja 89% noorukitest. Arvatakse et lapsed, kasutades neid uneks ettenähtud ajal, magavad vähem, nende une kvaliteet on halb ja nad on päeval unised. Pikemat aega kestnud unedefitsiit nõrgestab immuunsüsteemi, põhjustab kasvupeetust, soodustab ülekaalulisust ja depressiooni ning kalduvust suitsidaalsele käitumisele.

Ühendkuningriigis tehtud uurimuses analüüsiti rahvusvahelistes andmebaasides avaldatud uuringute tulemusi e-meedia liigse kasutamise mõju kohta laste ja noorukite une kestusele ning selle kvaliteedile. Analüüsiti kokku 464 uuringu andmeid, kus vaatluse all oli kokku 125198 last ja noorukit keskmise vanusega 15 aastat. Ilmnes, et vaatlusalustel, kes e-meedia vahendite kasutamise tõttu magasid soovitatust lühemat aega (lapsed alla 10 tunni ja noorukid alla 9 tunni ööpäevas), oli 2 korda halvem unekvaliteet ja neil esines kaks korda sagedamini päevane unisus võrreldes nendega, kelle une kestus vastas soovitatule. Samuti oli nende uneaeg keskmiselt 2 korda lühem.

Probleem on aktuaalne ning uurijate andmeil on lahendus, kuidas vabaneda lastele ebasoovitavatest harjumistest, vanemate, õpetajate ja meditsiinipersonali koostöös.

 

Refereeritud

Carter B, Rees P, Hale L, Bhattacharjee D, Paradkar MS. Association between portable screen-based media device access or use and sleep outcomes: a systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatr 2016, doi.1001/jamaprsiatrics.2016.234.