Uudised – aprill 2019

Ema diabeet raseduse ajal ja lapse kardiovaskulaarne tervis

Uuringud on kinnitanud, et ema suurenenud veresuhkrusisaldus raseduse ajal mõjutab loote arengut ja suurendab järeltulija kardiovaskulaarset riski hilisemas elueas.

Portugali Porto ülikoolis tehtud prospektiivses uuringus jälgiti ema raseduseaegse diabeedi seost lapse vererõhuväärtustega ja kehamassiindeksiga (KMI) lapse 4., 7. ja 10. eluaastal. Vaatluse all oli 8301 last. Neist 586 (7,1%) lapse emal olid raseduse ajal suurenenud veresuhkruväärtused (541 emal diagnoositi rasedusdiabeet, ülejäänutel 1. või 2. tüüpi diabeet). Lastel, kelle emal oli raseduse ajal diabeet, oli 10. eluaastal võrreldes nendega, kelle emal ei olnud diabeeti, statistiliselt oluliselt kõrgem keskmine süstoolne vererõhk (keskmine 111,3 mm Hg vrd 109,6 mm Hg), diastoolne vererõhk (70,2 mm Hg vrd 69,6 mm Hg) ning KMI (19,7 kg/m2 vrd 18,8 kg/m2). Laste 4. ja 7. eluaastal eri rühmade laste vererõhu ja KMI väärtustes erinevusi ei olnud.

Autorite hinnangul on raseduseaegse diabeediga emade laste suuremad vererõhuväärtused seostatavad eelkõige suurenenud KMI-ga. See on ilmselt seotud lootel hüperglükeemilises keskkonnas kujunenud ja lapse hilisemas elueas püsima jääva sümpaatilise hüperaktiivsuse, suurenenud Na-retentsiooniga neerudes ning insuliiniresistentsuse või hüperinsulineemiaga ning teiste kardiometaboolset tervist mõjutavate teguritega.

 

Refereeritud

Miranda JO, Cerqueira RJ, Barros H, Areias JC. Maternal diabetes mellitus as a risk factor for high blood pressure in late childhood. Hypertension 2019;73:e1-e7.