Uudised – veebruar 2020

Ema raseduseaegne infektsioonhaigus suurendab lapsel leukeemia kujunemise riski

Leukeemia on üks sagedasematest lapseea pahaloomulistest protsessidest, moodustades ligi kolmandiku lapseeas esinevatest maliigsetest kasvajatest. Arvatakse, et lapseea leukeemiat põhjustavate rakkude mutatsioonid toimuvad intrauteriinses perioodis. Ema raseduseaegset infektsioonhaigust peetakse üheks leukeemia kujunemise riskiteguriks lapsele.

Rahvusvaheline uurimisrühm analüüsis andmebaasides PubMed ja EMBASE avaldatud artiklite põhjal ema raseduseaegse infektsioonhaiguse seoseid leukeemia esinemisega lapse hilisemas elueas. Kokku analüüsiti 32 artikli materjale. Enamuses, 63%-s uuringutest leiti ema rasedusaegse infektsioonhaiguse põdemise mõningane seos leukeemia kujunemisega lapsel. Suurim leukeemiasse haigestumise risk oli lastel, kelle ema põdes raseduse ajal grippi (riskisuhe 3,64), tuuletõugeid (riskisuhe 10,1) või punetisi (riskisuhe 2,79).

Autorid märgivad, et seniste väheste uuringute põhjal ei saa praegu anda spetsiifilisi soovitusi lapseea leukeemia ennetuseks. Vajalikud on edasised uuringud.

Refereeritud

He JR, Ramakrisnan R, Hirst JE, et al. Maternal infection in pregnancy and childhood leukemia: a systematic review and meta-analysis. J Pediatrics 2020;217:98–109.