Uudised – veebruar 2019

Enam kui kahel kolmandikul nimmevaluga haigetest on veel üks või mitu tervisehäiret

Mittespetsiifiline nimmevalu on sage tervisehäire. Vähe on tähelepanu pööratud nimmevaluga kaasnevatele muudele tervisehäiretele.

Kanadas 2013. a korraldatud uuringus küsitleti 61 854 üle 15 aasta vanust isikut neil esinevate tervishäirete, hariduse, materiaalse kindlustatuse, kehakaalu ja eluviisi kohta. Analüüsil hinnati nimmevaluga ja nimmevalu mitte kaevanud isikutel esinevate muude haiguste olemasolu, nende sotsiaalset seisundit, kehakaalu ja füüsilist aktiivsust ning kahjulikke harjumusi. Küsitletute valimik on representatiivne Kanada täiskasvanud rahvastikule.

Mittespetsiifilise nimmevalu esinemissagedus on uuringu andmeil 19,3%. Nimmevaluga isikutest 71%-l esines 1 kaasuv terviseprobleem. Sagedasemad neist olid artroos 35%-l, arteriaalne hüpertensioon 26%-l, migreen 18%-l, meeleoluhäired 14%-l vastanutest. Isikutel, kel polnud nimmevalu, esines loetletud tervisehäireid oluliselt harvemini. Traditsioonilisteks peetud nimmevalu riskitegureid – naissugu, vanus 45–54 a, ülekaal/rasvumine, suitsetamine, vähene füüsiline aktiivsus, madal haridustase, vähene sissetulek – esines nimmevaluga isikute seas küll mõnevõrra sagedamini, kuid vahe ei olnud oluline.

Uuringu andmed tekitavad mitmeid küsimusi, millele ei ole selget vastust, Võimalik, et nimmevalu ja sellega kaasnevate tervisehäirete riskitegurid on osaliselt kattuvad. Võimalik, et nimmevaluga sagedasti kaasnevate tervisehäirete olemasolu osutab nende isikute nn bioloogilisele haprusele. Vajalikud on edasised uuringud.

Autorid rõhutavad vajadust mittespetsiifilise nimmevaluga haigete käsitlemisel pöörata enam tähelepanu kaasnevatele tervisehäiretele ja nende ravile.

Refereeritud

Badley EM, Millstone DB, Perruccio V. Back pain and co-occurring conditions: findings from a nationally representative sample. Spine 2018;43:E935–E941.