Uudised – august 2017

Enne 40. eluaastat algav menopaus on 2. tüübi diabeedi riskitegur naistel

Hollandis tehtud prospektiivse populatsioonipõhise vananemisega seonduvate tervisehäirete uuringu (Rotterdam Study) raames uuriti naise vanuse seost menopausi alguses hilisema haigestumisega 2. tüübi diabeeti. Vaatluse all oli 3639 naist, keda jälgiti keskmiselt 9,2 aasta vältel. Menopausi algus liigitati: enneaegne (vanuses enne 40. eluaastat); varajane (40.–44. eluaastal); normaalne (45.–55. eluaastal) ja hiline (pärast 55. eluaastat). Riskisuhe 2. tüübi diabeedi kujunemiseks oli järgmine: 3,7 – enneaegse; 2,4 – varajase; 2,4 – normaalse algusega menopausi korral võrrelduna hilise menopausi algusega naiste grupiga. Need näitajad ei olnud sõltuvuses kehamassiindeksist, metaboolsetest riskiteguritest ega geneetilistest teguritest.

Uuringu tulemustest ilmneb, et enneaegse ja varajase algusega menopaus on iseseisev 2. tüübi kujunemise risktegur. Varajase menopausi algusega seotud kardiometaboolsete haiguste kujunemisriski seostatakse endogeense östrogeeni produktsiooni vähenemisega.

Uuringu valguses tuleks varajase menopausi algusega naiste puhul enam tähelepanu pöörata 2. tüübi diabeedi kujunemise tunnustele eesmärgiga varakult sekkuda.

Refereeritud

Muka T, Asllanaj E, Avazverdi N, et al. Age at natural menopause and risk of type 2 diabetes: a prospective cohort study. Diabetologia 2017, DOI:10.1007/s00125-017-4346-8